แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

(ทั้งหมด 4010 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
313522/02/2017Thomas' Calculusธีรพล บัวทอง ไม่พิจารณา
313422/02/2017Introductory Mathematical Analysis for Businessธีรพล บัวทอง515 พร้อมให้บริการ
313322/02/2017LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONSธีรพล บัวทอง512.5 พร้อมให้บริการ
313222/02/2017PHYSICSชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
313122/02/2017Explorations: Introduction to Astronomyชาญยุทธ ฟองสุวรรณ ไม่พิจารณา
313022/02/2017Physics: Principles with Applicationsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 พร้อมให้บริการ
312922/02/2017Physics for Scientistsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530 พร้อมให้บริการ
312822/02/2017A First Course in Mathematical Physicsชาญยุทธ ฟองสุวรรณ530.15 พร้อมให้บริการ
312722/02/2017iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guideเกศินี บุญช่วย ไม่พิจารณา
312622/02/2017Android: How To Programเกศินี บุญช่วย005.265 พร้อมให้บริการ
312522/02/2017Bayesian Methods for Hackersเกศินี บุญช่วย006.3 พร้อมให้บริการ
312422/02/2017The Les Paul Manualอติพล อนุกูล787.87 พร้อมให้บริการ
312322/02/2017Violin Secretsอติพล อนุกูล787.2 พร้อมให้บริการ
312222/02/2017Acoustic Guitars an Illustratedอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
312122/02/2017Country & Western Danceอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
312022/02/2017Orchestral Pops Musicอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
311922/02/2017Balinese Gamelan Musicอติพล อนุกูล ไม่พิจารณา
311822/02/2017Basic Elements of Musicอติพล อนุกูล781.42 พร้อมให้บริการ
311722/02/2017TRANSCENDING: THAI SURREALISM: THE ART OF SOMPHONG ADULYASARAPHANพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311622/02/2017Persian Manuscripts, Paintings and Drawingsพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311522/02/2017Francis Bacon and The Mastersพงศกร จงรักษ์759.2 Ge-F 2015 พร้อมให้บริการ
311422/02/2017Art Deco Sculptureพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311322/02/2017ARTODAYพงศกร จงรักษ์709.04 พร้อมให้บริการ
311222/02/2017Hopperพงศกร จงรักษ์ ไม่พิจารณา
311122/02/2017The Sustainable Design Bookพงศกร จงรักษ์745.2 พร้อมให้บริการ
311022/02/2017A Gentle Introduction to Effective Computing in Quantitative Researchเกศินี บุญช่วย001.4 พร้อมให้บริการ
310922/02/2017สำนวนฝึกพูดภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อินทิรา รณรงค์ ไม่พิจารณา
310822/02/2017English@Workอินทิรา รณรงค์428.34 ป27อ พร้อมให้บริการ
310722/02/2017Business Communicationอินทิรา รณรงค์ ไม่พิจารณา
310622/02/2017Perfect English Grammarอับบาส รอดรวยรื่น425 ว18พ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป