แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
305822/02/2017การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างจิตรวี เชยชม ไม่พิจารณา
305722/02/2017การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตรายจิตรวี เชยชม628.42 ส113ก พร้อมให้บริการ
305622/02/2017การออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจิตรวี เชยชม624.1771 ธ113ก พร้อมให้บริการ
305522/02/2017GRAMMAR AND TECHNIQUES ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ที่สุดอัสมา หมาดหลี428.2 ล68ว พร้อมให้บริการ
305422/02/2017พจนานุกรมภาษามลายู-ไทย ฉบับนักเรียนนักศึกษาอัสมา หมาดหลี499.2839591 ฟ24พ พร้อมให้บริการ
305322/02/2017FAULKNETพงศกร จงรักษ์รส ฟ87ก พร้อมให้บริการ
305222/02/2017KAFKAพงศกร จงรักษ์รส ค26ย พร้อมให้บริการ
305122/02/2017MOBY-DICK / โมบี้ดิ๊กพงศกร จงรักษ์น ม57ม พร้อมให้บริการ
305022/02/2017ทฤษฎีประติมากรรมพงศกร จงรักษ์730 น115ท พร้อมให้บริการ
304922/02/2017แอ๊พโพรพิเอชันอาร์ตศิลปะแห่งการหยิบยืมพงศกร จงรักษ์709 ร18อ พร้อมให้บริการ
304822/02/2017ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวสมลักษณ์ หอมสิน910 ส16ภ พร้อมให้บริการ
304722/02/2017การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสมลักษณ์ หอมสิน658.403 น16ก พร้อมให้บริการ
304622/02/2017เศรษฐศาสตร์การจัดการสมลักษณ์ หอมสิน338.5 น17ศ 2556 พร้อมให้บริการ
304522/02/2017เศรษฐศาสตร์แรงงานสมลักษณ์ หอมสิน331 น12ศ พร้อมให้บริการ
304422/02/2017เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินสมลักษณ์ หอมสิน332.632 ว17ศ พร้อมให้บริการ
304322/02/2017เก่งศัพท์จำแม่นไม่ต้องท่องฟุรกอน มะดากาเอ428.1 ก52 พร้อมให้บริการ
304222/02/2017เก่งประโยคฮิต พูดอังกฤษสบาย ๆฟุรกอน มะดากาเอ428.34 ก52 พร้อมให้บริการ
304122/02/2017ช่างคอม 2017อับดุลฮากิม ลาเตอ004.028 ส44ต พร้อมให้บริการ
304022/02/2017คู่มือใช้งาน Windows 10อับดุลฮากิม ลาเตอ005.369 ส44ค พร้อมให้บริการ
303922/02/2017Misbehaving เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสุรีรัตน์ แก้วคีรี330.019 ธ57ศ พร้อมให้บริการ
303822/02/2017คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย510.76 อ44ค พร้อมให้บริการ
303722/02/2017คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาอังกฤษสำหรับสอบเข้าทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉ.สมบูรณ์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย510.76 ค416 พร้อมให้บริการ
303622/02/2017เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Educationนิซาบีฮา คาบารอซา371.36 ร6112ว พร้อมให้บริการ
303522/02/2017วิธีพูดและสอนเด็กเพื่อกระตุ้นให้เขาอยากเรียนรู้นิซาบีฮา คาบารอซา371.1023 ว34 พร้อมให้บริการ
303227/01/2017 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุลยูนีต้า หมัดเบ็ญสา ไม่พิจารณา
303126/01/2017เทคโนโลยีวิลาวัณย์ รัตนมณี ไม่พิจารณา
303024/01/2017คู่มือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตชยานันท์ พันธ์ทอง ไม่พิจารณา
302924/01/2017คู่มือสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตชยานันท์ พันธ์ทอง ไม่พิจารณา
302822/01/2017วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์ณัฐพร พานโพธื์ทองธีรพงษ์ สังข์คร อยู่ระหว่างพิจารณา
302716/01/2017การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียลวีรภัทร บิลนุกูล ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป