แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
271604/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 23วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271504/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 22วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271404/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 21วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271304/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 20วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271204/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 19วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271104/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 18วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
271004/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 17วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270904/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 16วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270804/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 15วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270704/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 14วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270604/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 13วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270504/07/2016100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 12วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270404/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 11 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270304/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 10 (เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคใต้วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270204/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 9 (นิทานสิบสองเหลี่ยมและไตรเพท)วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270104/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 8วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
270004/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 7วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269904/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 6วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269804/07/2016100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 : จารึกเอกสารตะวันตก และวรรณคดีวสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269704/07/2016100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 4 : วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ : กำสรวลสมุทร สุดยอดกำสรวลศิลป์วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269604/07/2016100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก)วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269504/07/2016100 เอกสารสำคัญ :สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 2(จารึกเอกสารภูมิปัญญาไทย)วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269404/07/2016100 เอกสารสำคัญ สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดัับที่ 1วสิน ทับวงษ์959.3 ห15 พร้อมให้บริการ
269321/06/2016Stats: Data and Models Book Bock, Paul F. Velleman, and Richard D. De Veauxอำนาจ ทองขาว001.422 De-S 2016 พร้อมให้บริการ
269221/06/2016การพัฒนาจาวาเว็บแอปพลิเคชันด้วย MVCสายัณห์ อุ่นนันกาศอำนาจ ทองขาว005.133 ส26ก พร้อมให้บริการ
269121/06/2016สร้าง Windows Application ด้วย Visual Basic 2015 บัญชา ปะสีละเตสังอำนาจ ทองขาว005.133 บ113ส พร้อมให้บริการ
269021/06/2016การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาภุชงค์ จันทร์เปล่ง อำนาจ ทองขาว006.76 ภ42ก พร้อมให้บริการ
268921/06/2016พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MYSQL และ JQUERY บัญชา ปะสีละเตสังอำนาจ ทองขาว006.78 บ113พ พร้อมให้บริการ
268821/06/2016Fundamentals of Python: Data Structures Book Kenneth Alfred Lambertอำนาจ ทองขาว005.133 La-F 2014 พร้อมให้บริการ
268721/06/2016การทำเหมืองข้อมูล DATA MINING สายชล สินสมบูรณ์ทองอำนาจ ทองขาว006.3 ส26ก พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป