แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
268621/06/2016PYTHON PROGRAMMINGJOHN ZELLEอำนาจ ทองขาว005.13 Ze-P 2010 พร้อมให้บริการ
268521/06/2016SOCIAL MEDIA DATA MINING AND ANALYTICSSZABO & BOYKINอำนาจ ทองขาว ไม่พิจารณา
268420/06/2016ทำเงินด้วยธุรกิจ MLM แบบมนุษย์เครือข่ายโชคชัย ทวีเจริญพันธ์ภัทริยา สังข์น้อย658.84 ช81ท พร้อมให้บริการ
268314/06/2016มาลาเรียสมชาย จงวุฒิเวศย์ และคณะ :บรรณาธิการจิตรวี เชยชม614.53 ส16ผ พร้อมให้บริการ
268231/05/2016ภาษาศาสตร์เบื้องต้นเปรมจิต ชนะวงศ์ธีรพงษ์ สังข์คร410 ป57ภ พร้อมให้บริการ
268131/05/2016ภาษาไทยถิ่นวิไลศักดิ์ กิ่งคำธีรพงษ์ สังข์คร495.917 ว37ภ 2556 พร้อมให้บริการ
268031/05/2016ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยทองสุก เกตุโรจน์ธีรพงษ์ สังข์คร ไม่พิจารณา
267916/05/2016“มายาคติ” (Mythologies) โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes,1915-1980) แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ คำนำโดย นพพร ประชากุลนายปารย์พิรัชย์ จันเทศ084 บ27ม 2558 พร้อมให้บริการ
267816/05/2016ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ :แนวคิด เทคนิค และกระบวนการ (COMMUNITY OF PRACTICE (COP) พัชรินทร์ สิรสุนทร ผู้แปล นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ306.42 พ112ช พร้อมให้บริการ
267716/05/2016ทฤษฎีลับเผยทุกสรรพสิ่ง ผู้เขียน : จอห์น แลงโกนี ผู้แปล : คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นายปารย์พิรัชย์ จันเทศ509 ล72ท พร้อมให้บริการ
267613/05/2016ร่ายยาวแห่งชีวิตอาจินต์ ปัญจพรรค์นวพรรณ สงสั้น928 อ22ร พร้อมให้บริการ
267512/05/2016กินแก้กรรมผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศลสุวภรณ์ อาญาพิทักษ์613.2 ฉ114ก พร้อมให้บริการ
267412/05/2016meuSXHEnzxuMarkMark Mark ไม่พิจารณา
267321/04/2016ร่ายยาวแห่งชีวิตนวพรรณ สงสั้น928 อ22ร พร้อมให้บริการ
267223/03/2016Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and CloudStallingsพัฒนะ วรรณวิไล 004.65 St-C 2016 พร้อมให้บริการ
267123/03/2016Web Programming - Simple Steps to Win, Insights and Opportunities for Maxing Out Success Blokdijkญาณพัฒน์ ชูชื่น005.72 Bl-W 2015 พร้อมให้บริการ
267023/03/2016HTML: Programming Guide: LEARN IN A DAYSwiftญาณพัฒน์ ชูชื่น005.72 Sw-H 2015 พร้อมให้บริการ
266923/03/2016Html & CSS Programming: The Ultimate guide on How you can write Html and CSS in Under 10 HoursDawsonญาณพัฒน์ ชูชื่น006.76 Da-H 2015 พร้อมให้บริการ
266823/03/2016ASP.NET For Beginners: The Simple Guide to Learning ASP.NET Web Programming Fast!Warrenญาณพัฒน์ ชูชื่น005.74 Wa-A 2015 พร้อมให้บริการ
266723/03/2016Apps: Beginner's Guide For App Programming, App Development, App DesignClintonญาณพัฒน์ ชูชื่น004.16 Cl-A 2015 พร้อมให้บริการ
266623/03/2016Android Application Development All-in-One For DummiesBurdญาณพัฒน์ ชูชื่น005.265 Bu-A 2015 พร้อมให้บริการ
266520/03/2016Fennema's Food Chemistry, Fourth EditionSrinivasan Damodaran, Kirk L. Parkin, Owen R. Fennemaอิทธิพร แก้วเพ็ง ไม่พิจารณา
266420/03/2016แก้วขนเหล็ก เล่ม 1-2ตรี อภิรุมผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล ไม่พิจารณา
266320/03/2016เจ้าบ้าน เจ้าเรือนแก้วเก้าผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล ไม่พิจารณา
266217/03/2016คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ทุกเล่มธนทัต จิตดี21:5102 ส12ค พร้อมให้บริการ
266117/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกเล่มธนทัต จิตดี21:5102 ส12ค พร้อมให้บริการ
266017/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 3ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265917/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265817/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265717/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่3 เล่ม 2ธนทัต จิตดี23:2521 ส12ค พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป