แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
265617/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1ธนทัต จิตดี23:2521 ส12ค พร้อมให้บริการ
265517/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2ธนทัต จิตดี22 : 5102 ส12ค พร้อมให้บริการ
265417/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2ธนทัต จิตดี22 : 5102 ส12ค พร้อมให้บริการ
265317/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265217/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265117/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
265017/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264917/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264817/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264717/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264617/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 4เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264517/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264417/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264317/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 2เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264217/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264117/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
264017/03/2016แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263917/03/2016แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม เรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263817/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263717/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263617/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263517/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263417/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263317/03/2016หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1ธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263217/03/2016ระบบจำนวน Number systemผศ.ชิงชัย วัฒนธรรมเมธีธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
263117/03/2016พีชคณิตนามธรรม ABSTRACT ALGEBRAดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ธนทัต จิตดี512.02 ว112พ พร้อมให้บริการ
263017/03/2016สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษารศ.วุฒิชัย มูลศิลป์ธนทัต จิตดี959.3035 ว43ส 2554 พร้อมให้บริการ
262916/03/2016ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรวรรณา สุวรรณนิมิตร294.306 ก17ป พร้อมให้บริการ
262816/03/2016ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรวรรณา สุวรรณนิมิตร294.306 ก17ป พร้อมให้บริการ
262716/03/2016ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรวรรณา สุวรรณนิมิตร294.306 ก17ป พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป