แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
262616/03/2016ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรวรรณา สุวรรณนิมิตร294.306 ก17ป พร้อมให้บริการ
262512/03/2016Introduction to Classical and Modern Test TheoryCrocker, Lindaสถิตย์ ประสิทธากรณ์ ไม่พิจารณา
262412/03/2016Psychometric TheoryJum C. Nunnallyสถิตย์ ประสิทธากรณ์ ไม่พิจารณา
262312/03/2016Designing Teacher Evaluation Systems: New Guidance from the Measures of Effective Teaching ProjectKane, Thomas J.สถิตย์ ประสิทธากรณ์371.144 De 2014 พร้อมให้บริการ
262212/03/2016Bayesian Nonparametric Data AnalysisPeter Mueller and Tim Hansonสถิตย์ ประสิทธากรณ์519.542 Ba 2015 พร้อมให้บริการ
262112/03/2016Assessment Essentials: Planning, Implementing, and Improving Assessment in Higher EducationCatherine A. Palomba and Trudy W Bantaสถิตย์ ประสิทธากรณ์378.1622 Ba-A 2015 พร้อมให้บริการ
262010/03/2016ไอโอดีนรชต สุวารักษ์วารสาร Healthtoday ปีที่ 12 ฉบับที่168 พร้อมให้บริการ
261908/03/2016Autism Spectrum Disorder and the Transition into Secondary School: A Handbook for Implementing Strategies in the Mainstream School Settingจำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.94 Mu-A 2016 พร้อมให้บริการ
261808/03/2016Assistive Technology in Special Education: Resources for Education, Intervention, and Rehabilitationจำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.9 Gr-A 2014 พร้อมให้บริการ
261708/03/2016Assistive Technology in the Classroom : Enhancing the School Experiences of Students with Disabilities, จำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.330973 De-A 2017 พร้อมให้บริการ
261608/03/2016Helping Parents and Teachers Understand Medications for Behavioral and Emotional Problems: A Resource Book of Medication Information Handoutsจำเป็น สังข์มุสิกานนท์618.928918 Du-H 2015 พร้อมให้บริการ
261508/03/2016Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Interventionจำเป็น สังข์มุสิกานนท์618.92 Ka-L 2015 พร้อมให้บริการ
261408/03/2016Promoting Successful Transition to Adulthood for Students with Disabilitiesจำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.9 Mo-P 2016 พร้อมให้บริการ
261308/03/2016Solve Common Teaching Challenges in Children with Autism: 8 Essential Strategies for Professionals and Parentsจำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.9 So 2015 พร้อมให้บริการ
261208/03/2016Visual Supports for People with Autism: A Guide for Parents and Professionalsจำเป็น สังข์มุสิกานนท์371.9 Co-V 2016 พร้อมให้บริการ
261108/03/2016เราไม่ได้อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวJirabellวรรณดี หนูหลง ไม่พิจารณา
261008/03/2016The Little Princeวรรณดี หนูหลงJ Sa-L 2000 พร้อมให้บริการ
260908/03/2016Lots of Loveธนาพร ตั้งเจริญมั่นคงวรรณดี หนูหลง152.41 ธ15ล 2558 พร้อมให้บริการ
260808/03/20168 ½ ริกเตอร์อนุสรณ์ ติปยานนท์วรรณดี หนูหลงน อ15ป 2559 พร้อมให้บริการ
260708/03/2016Cat on a Cold Flash Heartอนุสรณ์ ติปยานนท์วรรณดี หนูหลงรส อ15ค พร้อมให้บริการ
260608/03/2016คิดเขย่าโลกสกุณี อาชวานันทกุลวรรณดี หนูหลง153.42 ส914ค พร้อมให้บริการ
260508/03/2016โต๊ะก็คือโต๊ะเพเตอร์ บิคเซลวรรณดี หนูหลงย บ32ต 2556 พร้อมให้บริการ
260408/03/2016ชายผู้เขียนหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดหน้าพิชา รัตนานครวรรณดี หนูหลงน พ32ช พร้อมให้บริการ
260308/03/2016แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์, ผู้แปลวรรณดี หนูหลง912 ม32ผ พร้อมให้บริการ
260208/03/2016ปรัชญาในภาพยนตร์สิตางค์ เจริญวงศ์วรรณดี หนูหลง ไม่พิจารณา
260108/03/2016เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความ และศิลปะแห่งการเข้าใจสมบัติ พรศิริเจริญพันธ์วรรณดี หนูหลง121.6 ส16ฮ พร้อมให้บริการ
260026/02/2016The Little PrinceRichard Howard (translator) เพียงใจ ผลโภคJ Sa-L 2000 พร้อมให้บริการ
259921/02/2016ประวัติของแผ่นดินไทยดร.อาทร จันทวิมลธนทัต จิตดี959.3 อ24ป 2556 พร้อมให้บริการ
259821/02/2016ประวัติศาสตร์ไทย 77 จังหวัดเกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกลธนทัต จิตดี959.3 ก617ป พร้อมให้บริการ
259721/02/2016เล่าขานตำนานสยามพลาดิสัย สิทธิธัญกิจธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป