แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
259621/02/2016ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทย๗๖+๑จังหวัดดาณุภา ไชยพรธรรมธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
259520/02/2016Nuclear PhysicsFermi, E.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง539.7 Or-N 1950 พร้อมให้บริการ
259420/02/2016Quantum MechanicsDirac, P.A.M.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง530.12 Di-P 2013 พร้อมให้บริการ
259320/02/2016The Feynman Lectures on Physics v.3 : quantum mechanics, readingFeynman, R.P. และคณะธนพงศ์ พันธุ์ทอง530 Fe-F 2011 พร้อมให้บริการ
259220/02/2016Introduction to elementary particlesGriffiths, David J.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง539.72 Gr-I 2016 พร้อมให้บริการ
259120/02/2016Quantum PhysicsGasiorowicz, S.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง ไม่พิจารณา
259018/02/2016รวมเรื่องสั้นดวงกมล แดงสกิจรส. ส16ร พร้อมให้บริการ
258912/02/2016คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1-2ผศ.ดร.คณพล จันทน์หอมชาญวิทย์ จันทรอินทร์345.02 ค14ค พร้อมให้บริการ
258812/02/2016joomla 3ณัฐธยาน์ หนูหลง006.76 ส24ส พร้อมให้บริการ
258712/02/2016การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Modern Systems Analysis and Design, 7th editionจิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์ และคณะ แปลและเรียบเรียงณัฐธยาน์ หนูหลง ไม่พิจารณา
258612/02/2016Modern Systems Analysis and Design, 7th edition1. Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George and Joseph S. Valacichณัฐธยาน์ หนูหลง005.12 Ho-M 2014 พร้อมให้บริการ
242505/02/2016นาฏศิลป์ตะวันตกนายสัญชัย ปัจฉิมเพ็ชร ไม่พิจารณา
241904/02/2016English for Jornalismอรุณ เชยแสง ไม่พิจารณา
241804/02/2016สถานที่ท่องเที่ยวสุธาทิพย์ ลิ่มสนิท910.4 ร17ส พร้อมให้บริการ
241704/02/2016สถานที่สุธาทิพย์ ลิ่มสนิท910.4 ร17ส พร้อมให้บริการ
241604/02/2016บุคคลสำคัญสุธาทิพย์ ลิ่มสนิท920 ส35 พร้อมให้บริการ
240604/02/2016การศึกษาพัฒานาบริหารทรัพยากรมนุษย์อังคณา ชะโณวรรณ658.3 ว32ก 2556 พร้อมให้บริการ
240504/02/2016การศึกษาอังคณา ชะโณวรรณ379.593 ก17ห พร้อมให้บริการ
240003/02/2016ภาคใต้วชิราภรณ์ ชูเส้ง915.93 ต52ห พร้อมให้บริการ
239903/02/2016Sounthern in Thailandเกศดา จันทร์จรุง915.9304 Ag พร้อมให้บริการ
239802/02/2016กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์และคณะอิทธิพร แก้วเพ็ง658.5 ม19ก พร้อมให้บริการ
239702/02/2016อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัยอิทธิพร แก้วเพ็ง536.7 บ47อ พร้อมให้บริการ
239602/02/2016การบริหารการผลิตกิตติ กอบัวแก้วอิทธิพร แก้วเพ็ง658.5 ก34ก พร้อมให้บริการ
239502/02/2016กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำผศ.ดร. สุภาพร สุทินอิทธิพร แก้วเพ็ง664.028 ส46ก พร้อมให้บริการ
239402/02/2016เทคโนโลยีผักและผลไม้ผศ.ดร. ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธินอิทธิพร แก้วเพ็ง664 ป17ท พร้อมให้บริการ
239302/02/2016การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางอุตสาหกรรมเกษตรศ.ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์อิทธิพร แก้วเพ็ง628.4458 พ415ก 2558 พร้อมให้บริการ
239202/02/2016การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 8-15นันทนา แก้วอุบล,มณีรัตน์ อังศุศรีวงค์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.7 ม19ก พร้อมให้บริการ
239102/02/2016การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-7นันทนา แก้วอุบล,มณีรัตน์ อังศุศรีวงค์อิทธิพร แก้วเพ็ง664.7 ม19ก พร้อมให้บริการ
239002/02/2016Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผศ. สุมาลี ทองรุ่งโรจน์อิทธิพร แก้วเพ็ง688.8 ส46พ พร้อมให้บริการ
238902/02/2016สินค้าและบรรจุภัณฑ์ : Goods and Packagingดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุลอิทธิพร แก้วเพ็ง658.5 ค215ส พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป