แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
233720/01/2016วิจัยธันย์ชนก ขาวผ่อง001.42 ส16ก 2554 พร้อมให้บริการ
233620/01/2016ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติ STATISTICAL INFERENCE THEORYอโนทัย ตรีวานิชธนทัต จิตดี519.5 อ15ท พร้อมให้บริการ
233520/01/2016สถิติธุรกิจ Business Statistics การถดถอยเชิงเส้น Linear Regression ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ Statistical Decision Thoryสุรเดช ถาวรพิทักษ์ธนทัต จิตดี519.5 ส47ส พร้อมให้บริการ
233418/01/2016Mythology: Timeless Tales of Gods and HeroesEdith Hamiltonสลิลา วงศ์กระจ่าง ไม่พิจารณา
233314/01/2016การศึกษาประชากรธนกาญจน์ วรรณแจ่ม304.6 ล111ก พร้อมให้บริการ
233214/01/2016การศึกษาประชากรธนกาญจน์ วรรณแจ่ม304.6 ล111ก พร้อมให้บริการ
233107/01/2016ทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบกัญยาณี เสือแก้ว959.3 ล58 พร้อมให้บริการ
233006/01/2016ความเชื่อนที รุ่มรวย294.3 ด17 พร้อมให้บริการ
232906/01/2016ความเชื่อนที รุ่มรวย390.09593 บ17ป พร้อมให้บริการ
232828/12/2015ตารางสถิติภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นธนทัต จิตดี519.5 ม19ต พร้อมให้บริการ
232728/12/2015แผนแบบการสำรวจตัวด้วยอย่าง Sample Survery Designsสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์, ชรินทร์ คูคู่สมุทรธนทัต จิตดี อยู่ระหว่างพิจารณา
232628/12/2015เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ Statistical Forecasting Techniquesสุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ธนทัต จิตดี อยู่ระหว่างพิจารณา
232526/12/2015ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1 (ACCOUNTING THEORY)ศศิวิมล มีอำพลปทุมพร หิรัญสาลี657 ศ18ท พร้อมให้บริการ
232426/12/2015การันตี...สำเร็จ พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือนสมชาย พงศ์สราญปทุมพร หิรัญสาลี428.3 ส16ก พร้อมให้บริการ
232310/12/2015ราคาโอนอับดุลฆอฟฟาร์ ล่าเต๊ะ657.42 บ53ก พร้อมให้บริการ
232202/12/2015GMATHธนทัต จิตดี ไม่พิจารณา
232102/12/2015Human Dimension and Interior SpacePanero J, Zeinik M.กุลยุทธ บุญเซ่ง729 Pa-H 1979 พร้อมให้บริการ
232030/11/2015ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษแสงระวี ดจนแก้วบัวอมรรัตน์ จิรันดร420.7 ส72ภ พร้อมให้บริการ
231930/11/2015การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ศ.นพ. วิจารณ์ พานิชอมรรัตน์ จิรันดร371.26 ว32ก พร้อมให้บริการ
231726/11/2015การศึกษาอาเซียนณัฐฐา รักขพันธ์341.247 ณ17อ พร้อมให้บริการ
231625/11/2015Deaf Students and the Qualitative Similarity Hypothesis: Understanding Language and Literacy Development[Peter V. Paulอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช371.912 Pa-D 2013 พร้อมให้บริการ
231525/11/2015Deaf Gain: Raising the Stakes for Human DiversityH-Dirksen L. Bauman and Joseph M. Murrayอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช305.9082 De 2014 พร้อมให้บริการ
231425/11/2015Conference Interpreting: Principles and PracticeValerie Taylor-Bouladonอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช418.02 Ta-C 2011 พร้อมให้บริการ
231325/11/2015Community Interpreting (Research and Practice in Applied Linguistics) Hale, Sandraอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช418.02 Ha-C 2007 พร้อมให้บริการ
231225/11/2015Interpreter Education in the Digital Age: Innovation, Access, and ChangeSuzanne Ehrlichอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช419.071 In 2015 พร้อมให้บริการ
231125/11/2015Community-Based Rehabilitation: CBR GuidelinesWorld Health Organizationอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช362.4 Co พร้อมให้บริการ
231025/11/2015Bilingualism and Bilingual Deaf EducationMarc Marschark, Gladys Tang, Harry Knoorsอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช371.912 Bi 2014 พร้อมให้บริการ
230925/11/2015Teaching Deaf Learners: Psychological and Developmental FoundationsHarry Knoors, Marc Marscharkอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช371.912 Kn-T 2014 พร้อมให้บริการ
230825/11/2015Educating Deaf Learners: Creating a Global Evidence BaseHarry Knoors, Marc Marscharkอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช371.912 Ed 2015 พร้อมให้บริการ
230725/11/2015Early Literacy Development in Deaf ChildrenConnie Mayer, Beverly Trezekอาจารย์โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช302.2244 Ma-E 2015 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป