แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
230625/11/2015หลักและวิธีการสอนบาสเกบอลวินัย พูลศรีอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง อยู่ระหว่างพิจารณา
230525/11/2015The Football BookDavid Goldblattอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง อยู่ระหว่างพิจารณา
230425/11/2015The Human Body BookSteve Parkerอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง612 Pa-H 2013 พร้อมให้บริการ
230325/11/2015SuperHuman EncyclopediaRobert Winstonอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง612 Pa-S 2014 พร้อมให้บริการ
230225/11/2015Human AnatomyAlice Robertsอิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง611 Ro-H 2014 พร้อมให้บริการ
230125/11/2015คนเฒ่าเล่าเรื่องเมืองสงขลาวิษณุ เครืองามพวงน้อย สุวรรณเจริญ959.3 ค15 พร้อมให้บริการ
230025/11/2015Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud William Stallingsพัฒนะ วรรณวิไล004.65 St-C 2016 พร้อมให้บริการ
229920/11/2015บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1-4สมมุติ เสาวคนธ์495.918 ก17ห พร้อมให้บริการ
229816/11/2015คณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ผศ.ดร. อรอุมา เขียวหวานเมสันต์ สังขมณี อยู่ระหว่างพิจารณา
229713/11/2015บัญชีขั้นต้นยุพารัตน์ เดชน้อย657 ป15ก พร้อมให้บริการ
229613/11/2015บัญชีชั้นสูงการเงินยุพารัตน์ เดชน้อย657 ก48ด พร้อมให้บริการ
229513/11/2015บัญชีชั้นสูงการเงินยุพารัตน์ เดชน้อย657 ก48ด พร้อมให้บริการ
229411/11/2015การบริหารสไตล์ แจ็ค หม่าจ้าวเหว่ยณัฐธยาน์ หนูหลง658.4 จ27ก พร้อมให้บริการ
229309/11/2015รากฐานเรขาคณิตจันทร์เพ็ญ โดะโอย 516 ส16ร พร้อมให้บริการ
229206/11/2015วารสารอาเซียนหนึ่งฤดี หวังหยั่ง ไม่พิจารณา
229106/11/2015วารสารอาเซียนหนึ่งฤดี หวังหยั่ง ไม่พิจารณา
229001/11/2015การละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาคมาซเตาะ สาแม394.3 ฐ25ก พร้อมให้บริการ
228930/10/2015Student Solutions Manual for Physical Chemistry Tenth Edition EditionCharles Trapp and Carmen Giuntaเมสันต์ สังขมณี541.3 Tr-S 2014 พร้อมให้บริการ
228830/10/2015Physical Chemistry: Thermodynamics, Structure, and Change Tenth Edition EditionPeter Atkins and Julio de Paulaเมสันต์ สังขมณี541.3 At-A 2010 พร้อมให้บริการ
224025/10/2015กฏหมายผู้บริโภคลัดดาวรรณ เดชสโร343.071 ส48ค พร้อมให้บริการ
223925/10/2015กฏหมายลัดดาวรรณ เดชสโร340 ส16ค 2555 พร้อมให้บริการ
215020/10/2015Campbell Biology (10th Edition) Jane B. Reece et al.อาจารย์วันวิภา หนูมา อยู่ระหว่างพิจารณา
214717/10/2015ทางเปียกฝนถนนเปียกน้ำพิบูลย์ ดิษฐอุดมฐากูร ชูจร658.84 พ35ท พร้อมให้บริการ
214516/10/2015สงครามโลกครั้งที่1พรรจนา ชูจันทร์940.53 ว37ส พร้อมให้บริการ
214407/10/2015ประเพณีท้องถิ่นภาคใต้พรพรรณ นันธิโย390.09593 จ17ท พร้อมให้บริการ
214303/10/2015นครรัตติกาลมุนินทร์ ดำดี อยู่ระหว่างพิจารณา
214223/09/2015ตัวร้ายในวรรณคดีไทยจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ธีรพงษ์ สังข์คร อยู่ระหว่างพิจารณา
214123/09/2015การอ่านตีความนิตยา ธัญญพาณิชย์ธีรพงษ์ สังข์คร495.91843 น34ก พร้อมให้บริการ
214010/09/2015ผู้ประเสร็จความสำเรจอาลี มามะ923.8593 ธ15ย พร้อมให้บริการ
213910/09/2015นักธุรกิจที่ประเส็รดความสำเร็จอาลี มามะ923.8593 ธ15ย พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป