แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
213807/09/2015ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารชูเกียรติ เส็งคุ้มหอม495.918 ส45ก 2555 พร้อมให้บริการ
213701/09/2015grammar in useนัดวา หะระตี425 Mu-E 2013 พร้อมให้บริการ
213601/09/2015Islamic Culture: A Study of Cultural AnthropologyFarid Younosวิทยบริการ วิทยบริการ305.8927 Yo-I 2013 พร้อมให้บริการ
213501/09/2015Social Work Methods and SkillsKaren Healyวิทยบริการ วิทยบริการ361.3 He-S 2012 พร้อมให้บริการ
213401/09/2015Virtues and Vices in Positive Psychology: A Philosophical CritiqueKristján Kristjánssonวิทยบริการ วิทยบริการ150.1988 Kr-V พร้อมให้บริการ
213301/09/2015Introduction to Graph TheoryD. S. Malikวิทยบริการ วิทยบริการ511.5 Ma-I 2014 พร้อมให้บริการ
213201/09/2015Enhancing ASEAN's ConnectivitySanchita Basu Dasวิทยบริการ วิทยบริการ338.0959 En 2013 พร้อมให้บริการ
213101/09/2015Business Information SystemsPaul Beynon-Daviesวิทยบริการ วิทยบริการ658.4 Be-B 2013 พร้อมให้บริการ
213001/09/2015Advances in Experimental Social Psychology, Volume Forty NineJames M Olsonวิทยบริการ วิทยบริการ302.23 Ad 2014 พร้อมให้บริการ
212928/08/2015the blood of olympusRick Riordanฟาตีมะ เต๊ะปูยู อยู่ระหว่างพิจารณา
212828/08/2015The house of hadesRick Riordanฟาตีมะ เต๊ะปูยู อยู่ระหว่างพิจารณา
212728/08/2015บุตรแห่งสมุทรเทพRick Riordanฟาตีมะ เต๊ะปูยู อยู่ระหว่างพิจารณา
212628/08/2015รอยตราอาธีน่าRick Riordanฟาตีมะ เต๊ะปูยู อยู่ระหว่างพิจารณา
212527/08/2015โลจิสติกส์จักรี โสบผอม658.5 พ37ก พร้อมให้บริการ
212427/08/2015โลจิสติกส์นายจักรี โสบผอม658.5 พ37ก พร้อมให้บริการ
212327/08/2015โลจิสติกส์นายจักรี โสบผอม658.5 พ37ก พร้อมให้บริการ
212226/08/2015แรงงานสัมพันธ์มัลลิกา ทองเหลือง344.01 ส16ร 2552 พร้อมให้บริการ
212126/08/2015แรงงานสัมพันธ์มัลลิกา ทองเหลือง344.01 ส16ร 2552 พร้อมให้บริการ
212026/08/2015the blood of olympusRick Riordanอรสา ปราบปัญจะ อยู่ระหว่างพิจารณา
211926/08/2015The house of hadesRick Riordanอรสา ปราบปัญจะ อยู่ระหว่างพิจารณา
211826/08/2015รอยตราอาธีน่าRick Riordanอรสา ปราบปัญจะ อยู่ระหว่างพิจารณา
211726/08/2015บุตรแห่งสมุทรเทพRick Riordanอรสา ปราบปัญจะ อยู่ระหว่างพิจารณา
211422/08/2015อาหารและโปรตีน-สารพี ปราณี อยู่ระหว่างพิจารณา
211317/08/2015วรรณคดีไทยยุทธภพ เรืองฤทธิ์895.91076 จ12ว 2555 พร้อมให้บริการ
211213/08/2015การเงินมัลลิกา ทองเหลือง658.15 ฉ57ก พร้อมให้บริการ
211113/08/2015ภาษีมัลลิกา ทองเหลือง336.2 ก34ส พร้อมให้บริการ
211013/08/2015ภาษีอากรมัลลิกา ทองเหลือง336.2 ก34ส พร้อมให้บริการ
210913/08/2015ภาษีอากรมัลลิกา ทองเหลือง336.2 ก34ส พร้อมให้บริการ
208409/08/2015กวีกานท์ ๕๖ภาษาไทย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ธีรพงษ์ สังข์คร895.911 ก37 พร้อมให้บริการ
208015/07/2015Natural Rubber Materials Volume 2: Composites and NanocompositesSabu Thomas, Chin Han Chan, Laly Pothen, Jithin Joy, Hanna Mariaวัชรินทร์ สายน้ำใส อยู่ระหว่างพิจารณา

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป