แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
207915/07/2015Natural Rubber Materials Volume 1: Blends and IPNsSabu Thomas, Chin Han Chan, Laly Pothen, Rajisha K. R., Hanna Mariaวัชรินทร์ สายน้ำใส อยู่ระหว่างพิจารณา
207830/06/2015Digital Library Economics An Academic Perspective.Edited by David Baker and Wendy Evansมุจลินทร์ ผลกล้า อยู่ระหว่างพิจารณา
207730/06/2015Web Search Engine Research library and Information Science.Dirk Lewandowskiมุจลินทร์ ผลกล้า อยู่ระหว่างพิจารณา
207630/06/2015Organizing Information from the Shelf to the WebG G Chowdhury and Sudatta Chowdhuryมุจลินทร์ ผลกล้า อยู่ระหว่างพิจารณา
207530/06/2015Information ObesityAndrew Whitworthมุจลินทร์ ผลกล้า028.7 Wh-I 2009 พร้อมให้บริการ
207430/06/2015Cooperative Cataloging Shared Effort for the Benefit of AllEdited by Rebecca L. Mugridgeมุจลินทร์ ผลกล้า อยู่ระหว่างพิจารณา
207330/06/2015University Libraries and Digital Learning Environments.Edited by Penny Dale,Jill Beard and Matt Holland มุจลินทร์ ผลกล้า ไม่พิจารณา
207230/06/2015How to Give Your Users the LIS Services They Want.Sheila Pantry, Peter Griffithsมุจลินทร์ ผลกล้า ไม่พิจารณา
207130/06/2015The Emergence of digital Libraries-Research and PracticesKulthida Tuamsuk, Adam Jatowt , Edie Rasmussen (EDs)มุจลินทร์ ผลกล้า ไม่พิจารณา
207030/06/2015The Librarian's Skillbook : 51 Essential Career Skill for Information ProfessionalsDeborah Hunt and David Grossmanมุจลินทร์ ผลกล้า ไม่พิจารณา
206928/06/2015นักธุรกิจธนภัทร เอียดคง658.4 ท615ค พร้อมให้บริการ
206818/05/2015The Cambridge Handbook of PragmaticKeith Allan and Kasia M. Jaszczoltศุภรวินท์ สมหมาย401.45 Ca 2015 พร้อมให้บริการ
206718/05/2015Pragmatics and GrammarMira Arielศุภรวินท์ สมหมาย415 Ar-P 2008 พร้อมให้บริการ
206606/05/2015งานวิจัยโรงงานจักรพันธ์ เมืองเล่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
206428/04/2015Time and motion studyS.M.Lowry, H.B.Maynard and G.J. Stegemertenกุลยุทธ บุญเซ่ง อยู่ระหว่างพิจารณา
206328/04/2015Motion and time study : design and measurement of workRalph M. Barnes.กุลยุทธ บุญเซ่ง658.54 Ba-M 1980 พร้อมให้บริการ
206225/04/2015การประเมินผลการปฏิบัติงานอมรรัตน์ สายวงศ์658.3125 ส217ก พร้อมให้บริการ
206121/04/2015มโนราห์กษิดิ์เดช คงงามขำ792.09593 ป17น พร้อมให้บริการ
206021/04/2015ประวัติโนรากษิดิ์เดช คงงามขำ792.09593 ป17น พร้อมให้บริการ
205721/04/2015โนราห์กษิดิ์เดช คงงามขำ792.09593 ป17น พร้อมให้บริการ
205330/03/2015The SAGE Handbook of Wtiting Developmentณัฏฐิกา บุญรัศมี ไม่พิจารณา
204210/02/2015Information Systems ManagementBarbara C. McNurlinยุพดี จันทสร658.4038 Mc-I 2014 พร้อมให้บริการ
204110/02/2015Information Systems Today:Managing in the Digital World [9780133098754]Joseph Valacichยุพดี จันทสร658.4038 Va-I 2014 พร้อมให้บริการ
204010/02/2015Industrial Organization: Theory and PracticeDon E. Waldmanพุฒิธร ตุกเตียน338.9 Je-I 2014 พร้อมให้บริการ
203910/02/2015A Logo for LondonDavid Lawrenceอมรรัตน์ บุญสว่าง388.4065421 La-L 2013 พร้อมให้บริการ
203810/02/2015Universal Principles of DesignLidwell, Williamอมรรัตน์ บุญสว่าง745.403 Li-U 2003 พร้อมให้บริการ
203710/02/2015Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding Fundamental Design PrinciplesRichard Poulinอมรรัตน์ บุญสว่าง741.6 Po-L 2011 พร้อมให้บริการ
203610/02/2015Digital AnimationAndrew Chongโชติพงษ์ บุญฤทธิ์006.696 Ch-D 2008 พร้อมให้บริการ
203510/02/2015Short N Strong : Taste the Real Italian Corporate IdentityKalimeraโชติพงษ์ บุญฤทธิ์ อยู่ระหว่างพิจารณา
203410/02/2015One Show Interactiveโชติพงษ์ บุญฤทธิ์659.144 On 2011 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป