แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
203310/02/2015Principles Of Environmental ChemistryGirard, James E.ธิวาริ โอภิธากร628.5 Gi-P 2010 พร้อมให้บริการ
203210/02/2015Seafood Processing: Technology, Quality and SafetyIoannis S. BoziarisIoannisธิวาริ โอภิธากร664.94 Se พร้อมให้บริการ
203110/02/2015Applied HydrogeologyC.W. Fetterธิวาริ โอภิธากร551.48 Fe-A 2014 พร้อมให้บริการ
203010/02/2015Environmental ScienceMillerธิวาริ โอภิธากร363.7 Mi-E 2010 พร้อมให้บริการ
202910/02/2015Microbiology with Diseases by TaxonomyRobert W. Baumanนิศากร วิทจิตสมบูรณ์616.9 Ba-M 2014 พร้อมให้บริการ
202810/02/2015Geosystems : An Introduction to Physical GeographyRobert W Christophersonนาถนเรศ อาคาสุวรรณ910.02 Ch-G 2014 พร้อมให้บริการ
202710/02/2015Coastal Environments and Global Change#REF!นาถนเรศ อาคาสุวรรณ551.45 Co 2014 พร้อมให้บริการ
202610/02/2015Essential Environment: Pearson New International Edition:The Science behind the StoriesJay Withgottนาถนเรศ อาคาสุวรรณ363.7 Wi-E 2014 พร้อมให้บริการ
202510/02/2015Natural DisastersPatrick Leon Abbottนาถนเรศ อาคาสุวรรณ551.2 Ab-N 2014 พร้อมให้บริการ
202410/02/2015An Introduction to Profession of Social WorkElizabeth A. Segalวรพล หนูนุ่น อยู่ระหว่างพิจารณา
202310/02/2015Essential Cell BiologyBruce Albertsวรพล หนูนุ่น อยู่ระหว่างพิจารณา
202210/02/2015Social Research Methods: Pearson New International Edition:Qualitativeand Quantitative ApproachesW. Lawrence Neumanวรพล หนูนุ่น301.072 Ne-S 2014 พร้อมให้บริการ
202110/02/2015Foundations of Abnormal BehaviorDavid Sueวรพล หนูนุ่น616.89 Fu 2013 พร้อมให้บริการ
202010/02/2015A Topical Approach to Lifespan DevelopmentJohn Santrockวรพล หนูนุ่น305.2 Sa-T 2014 พร้อมให้บริการ
201910/02/2015Experience Human DevelopmentDiane E. Papaliaวรพล หนูนุ่น155 Pa 2015 พร้อมให้บริการ
201810/02/2015Desalination Technology Health And Environmental ImpactsJoseph Cotruvoวรพล หนูนุ่น อยู่ระหว่างพิจารณา
201710/02/2015Insect ImmunologyNancy E. Beckageวรพล หนูนุ่น595.7 In 2008 พร้อมให้บริการ
201610/02/2015Handbook of Health Social WorkSarah Gehlertวรพล หนูนุ่น362.10425 Ha 2012 พร้อมให้บริการ
201510/02/2015Handbook of Electrical Design DetailsNeil Sclaterไพศาล คงเรือง อยู่ระหว่างพิจารณา
201410/02/2015Handbook of Electrical Installation PracticeGeoffrey Stokesไพศาล คงเรือง อยู่ระหว่างพิจารณา
201310/02/2015Electrical Systems DesignM.K. Giridharanไพศาล คงเรือง621.3 Gi-E พร้อมให้บริการ
201210/02/2015Electric Power Systems : A First CourseMohanไพศาล คงเรือง อยู่ระหว่างพิจารณา
201110/02/2015Integrated Advertising, Promotion and Marketing CommunicationsKenneth Clowเฉลิมศรี อรรจนกุล อยู่ระหว่างพิจารณา
201010/02/2015Media of Mass Communication: Pearson New InternationalJohn Vivianเฉลิมศรี อรรจนกุล302.23 Vi-M พร้อมให้บริการ
200910/02/2015Leadership CommunicationBarrett, Deborahเฉลิมศรี อรรจนกุล658.45 Ba-L 2014 พร้อมให้บริการ
200810/02/2015Experiencing Intercultural Communication: An IntroductionJudith N. Martinเฉลิมศรี อรรจนกุล303.482 Ma-E 2014 พร้อมให้บริการ
200710/02/2015Introducing Communication Theory: Analysis and ApplicationRichard Lเฉลิมศรี อรรจนกุล302.2 We-I 2014 พร้อมให้บริการ
200610/02/2015A First Look at Communication TheoryEm Griffinเฉลิมศรี อรรจนกุล302.201 Gr-F 2015 พร้อมให้บริการ
200510/02/2015Introduction to Environmental Engineering and ScienceGilbert Mastersเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์628 Ma-I 2014 พร้อมให้บริการ
200410/02/2015Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers: Pearson New International�Richard Johnsonสมศักดิ์ แก้วพลอย519.2 Fr-M 2014 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป