แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
200310/02/2015Statistical Quality Control: A Modern IntroductionDouglas C. Montgomeryสมศักดิ์ แก้วพลอย658.562 Mo-S 2013 พร้อมให้บริการ
200210/02/2015Design and Analysis of ExperimentsMontgomery, Douglas C.สมศักดิ์ แก้วพลอย519.57 Mo-D 2013 พร้อมให้บริการ
200110/02/2015Statistics for Engineers and ScientistsWilliam C. Navidiสมศักดิ์ แก้วพลอย519.5 Na-S พร้อมให้บริการ
200010/02/2015Introduction to Operations ResearchFrederick S. Hillierสมศักดิ์ แก้วพลอย658.4 Hi-I 2015 พร้อมให้บริการ
199910/02/2015Welding and Metal FabricationLarry Jeffusสมศักดิ์ แก้วพลอย671.52 Je-W 2012 พร้อมให้บริการ
199810/02/2015MarketingWilliam M. Prideมีพร หาญชัยสุขสกุล อยู่ระหว่างพิจารณา
199710/02/2015Social Media MarketingMichael R. Solomon, Tracy L. Tutenมีพร หาญชัยสุขสกุล658.872 Tu-S พร้อมให้บริการ
199610/02/2015Retailing ManagementMichael Levyมีพร หาญชัยสุขสกุล658.87 Le-R 2014 พร้อมให้บริการ
199510/02/2015Foundations in Microbiology : Basic PrinciplesKathleen Park Talaro ซามีอัน อาแว579 Ta-F พร้อมให้บริการ
199410/02/2015Data Structures and Algorithms in JavaMichael T. Goodrichอรุณ เชยแสง อยู่ระหว่างพิจารณา
199310/02/2015Data Structures and Algorithms in C++Adam Drozdekอรุณ เชยแสง อยู่ระหว่างพิจารณา
199210/02/2015Java Concepts Early ObjectsCay S. Horstmannอรุณ เชยแสง อยู่ระหว่างพิจารณา
199110/02/2015Managerial Decision Modeling with SpreadsheetsBalakrishnanวันฉัตร จารุวรรณโน658.4032 Ba-M 2014 พร้อมให้บริการ
199010/02/2015Quantitative Analysis for ManagementBarry Renderวันฉัตร จารุวรรณโน658.403 Re-Q พร้อมให้บริการ
198910/02/2015Think: Critical Thinking and Logic Skills for Everyday Life�Judith A. Bossณิชภัทร ชัยวราภรณ์160 Bo-T พร้อมให้บริการ
198810/02/2015Critical Thinking: A Student's IntroductionGregory Bassham,ณิชภัทร ชัยวราภรณ์160 Ci 2013 พร้อมให้บริการ
198710/02/2015Cultural AnthropologyConrad Phillip Kottakณิชภัทร ชัยวราภรณ์306 Ko-C 2015 พร้อมให้บริการ
198610/02/2015The Effective Public Manager : Achieving Success in Government OrganizationsWilliam Eimickeบูฆอรี ยีหมะ352.3 Co-E 2013 พร้อมให้บริการ
198510/02/2015American Government: Brief VersionJames Q. Wilsonบูฆอรี ยีหมะ320.973 Wi-A 2012 พร้อมให้บริการ
198410/02/2015Power & Choice: An Introduction to Political ScienceW. Phillips Shivelyบูฆอรี ยีหมะ320 Sh-P 2014 พร้อมให้บริการ
198310/02/2015Leadership: Enhancing the Lessons of ExperienceRichard L. Hughesบูฆอรี ยีหมะ303.3 Hu-L พร้อมให้บริการ
198210/02/2015Public Affairs and AdministrationDavid H. Rosenbloomบูฆอรี ยีหมะ350 Ro-P 2015 พร้อมให้บริการ
198110/02/2015Cabling : The Complete Guide to Copper and Fiber-Optic Networking�Oliviero, Andrewเสรี ชะนะ621.3981 Ol-C 2014 พร้อมให้บริการ
196310/02/2015ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)วรศักดิ์ ทุมมานนท์อากียะห์ อาบ๊ะ657.3 ว17ก พร้อมให้บริการ
196210/02/2015ระบบสารสนเทศทางการบัญชีพลพธู ปียวรรณอากียะห์ อาบ๊ะ657.0285 พ17ร 2555 พร้อมให้บริการ
196110/02/2015รอยเวลา : เส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพนภนาท อนุพงศ์พัฒน์วสิน ทับวงษ์610.9593 ร19 พร้อมให้บริการ
196010/02/2015500 ปีกาลานุกรมสยามอยุธยา ถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2554ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการวสิน ทับวงษ์327.5930469 ช23ห พร้อมให้บริการ
195910/02/2015500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทยกับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์-อาเซียนมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วสิน ทับวงษ์ 327.5930469 ช23ห พร้อมให้บริการ
195810/02/2015อาเซียน ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวังศรัณย์ วงศ์ขจิตรวสิน ทับวงษ์301 ศ415อ พร้อมให้บริการ
195710/02/2015อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมโรมันสุริยา รัตนกุล.วสิน ทับวงษ์930 ส47อ 2557 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป