แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
192610/02/2015Excel statistic analysisปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ถุนา ยอดแก้ว005.369 ป17อ พร้อมให้บริการ
192510/02/2015ประสบการณ์เชิงบริหารในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน : ด้วยระบบการดูแลนักเรียนตามโครงการพ่อหรือแม่และลูกๆ ในโรงเรียนโสภณ มนตลักษณ์ถุนา ยอดแก้ว371.2 ส86ป พร้อมให้บริการ
192410/02/2015ศิลปะการขายวารุณี ตันติวงศ์วานิชสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.85 ว27ศ พร้อมให้บริการ
192310/02/2015เทคนิคสร้างเซลส์สุดติ่ง นักขายเงินล้านวิชาวุธ จริงจิตรสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.85 ฮ615ท พร้อมให้บริการ
192210/02/2015กลยุทธ์ราคาวิทยา จารุพงศ์โสภณสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.816 ว34ก พร้อมให้บริการ
192110/02/2015พฤติกรรมผู้บริโภควุฒิ สุขเจริญสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.834 ว43พ พร้อมให้บริการ
192010/02/2015Fundamentals of SellingCharles Futrellสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.85 Fu-F 2014 พร้อมให้บริการ
191910/02/2015Consumer behavior : buying, having, and beingMichael Solomonสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8342 So-C 2013 พร้อมให้บริการ
191810/02/2015Managerial economics : Foundations of business analysis and strategyThomas, S. Charles Mauriceประภาพร ยางประยงค์338.5 Th-M 2013 พร้อมให้บริการ
191710/02/2015กกกกประภาพร ยางประยงค์ ไม่พิจารณา
191610/02/2015กกกกประภาพร ยางประยงค์ ไม่พิจารณา
191510/02/2015Essential Foundations of Economics: InternationalRobin Badeประภาพร ยางประยงค์338.5 Ba-E 2013 พร้อมให้บริการ
191410/02/2015Essentials of EconomicsBradley R. Schillerประภาพร ยางประยงค์330 Sc-E พร้อมให้บริการ
191310/02/2015Microeconomics: Principles and PolicyBaumol, William Jประภาพร ยางประยงค์338.5 Ba-M 2012 พร้อมให้บริการ
191210/02/2015Macroeconomicsประภาพร ยางประยงค์339 พร้อมให้บริการ
191110/02/2015Marketing Channels: A Management ViewRosenbloom, Bertมีพร หาญชัยสุขสกุล658.87 Ro-M 2013 พร้อมให้บริการ
191010/02/2015Marketing ManagementGreg W. Marshallมีพร หาญชัยสุขสกุล658.8 Ma-M พร้อมให้บริการ
190910/02/2015Retail Management: InternationaBarry Bermanมีพร หาญชัยสุขสกุล658.8 Be-R พร้อมให้บริการ
190810/02/2015Marketing Strategy: A Decision Focused ApproachOrville C. Walkerมีพร หาญชัยสุขสกุล658.802 Wa-M 2014 พร้อมให้บริการ
190710/02/2015การบัญชีขั้นสูง 2วรศักดิ์ ทุมมานนท์ภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657 ว17ก พร้อมให้บริการ
190610/02/2015การวิเคราะห์งบการเงินอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657.3 ต17ก 2554 พร้อมให้บริการ
190510/02/2015การบัญชีขั้นสูง 1ดุษฎี สงวนชาติภัฏฎินี ซ้ายขวัญ657 ด48ก 2555 พร้อมให้บริการ
190410/02/2015Macroeconomics, InternationalStephen Williamsonสรัช ดอกบัวแก้ว พร้อมให้บริการ
190310/02/2015International EconomicsDennis R. Appleyardสรัช ดอกบัวแก้ว337 Ap-I 2014 พร้อมให้บริการ
190210/02/2015International Monetary & Financial Economics:InternationalJoseph P Danielsสรัช ดอกบัวแก้ว332.042 Da-I 2014 พร้อมให้บริการ
190110/02/2015การเงินและการธนาคารกฤษฎา สังขมณีเปรมภาว์ ด้วงทอง332.1 ก918ก พร้อมให้บริการ
190010/02/2015ตลาดการเงินและสถาบันการเงินสิตาภา บัวเกษเปรมภาว์ ด้วงทอง332 ส34ต พร้อมให้บริการ
189910/02/2015การคลังประยุกต์กับเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเอื้อมพร พิชัยสนิธเปรมภาว์ ด้วงทอง336 อ6116ก พร้อมให้บริการ
189810/02/2015สถิติเบื้องต้นสายชล สินสมบูรณ์ทองเปรมภาว์ ด้วงทอง519.5 ส26ส พร้อมให้บริการ
189710/02/2015เอนไซม์เทคโนโลยีปราณี พัฒนพิพิธไพศาลอภิชาติ พันชูกลาง572.7 ป17อ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป