แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
183610/02/2015Practical applications of data mining�Sang C. Suhศศลักษณ์ ทองขาว006.3 Su-P 2012 พร้อมให้บริการ
183510/02/2015Human Resource Information SystemsMichael J. Kavanaghศศลักษณ์ ทองขาว658.300285 Ka-H 2015 พร้อมให้บริการ
183110/02/2015The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication�Jane Jacksonสลิลา วงศ์กระจ่าง400 Ro 2014 พร้อมให้บริการ
183010/02/2015The Great Novels & Short Stories of Somerset MaughamMaugham Somersetสลิลา วงศ์กระจ่างFic Ma-G 2014 พร้อมให้บริการ
182910/02/2015Principles of EconomicsN. Gregory Mankiwเปรมภาว์ ด้วงทอง330 Ma-P 2013 พร้อมให้บริการ
182810/02/2015MacroeconomicsAndrew Abelเปรมภาว์ ด้วงทอง339 Ab-M 2014 พร้อมให้บริการ
182710/02/2015British HistoryPhilip Steeleวสิน ทับวงษ์941 St-B 2013 พร้อมให้บริการ
182610/02/2015Opening China: Karl F.A. Gtzlaff and Sino-Western Relations, 1827-1852Jessie Gregory Lutzวสิน ทับวงษ์266.0092 Lu-O 2008 พร้อมให้บริการ
182510/02/2015Fundamentals of Momentum, Heat and Mass TransferJames R. Weltyเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์620.1 We-F 2015 พร้อมให้บริการ
182410/02/2015Thermodynamics for EngineersKroos, Kenneth A.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์621.4021 Kr-T 2015 พร้อมให้บริการ
182310/02/2015Heat and Mass TransferYunus A. Cengelเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์621.402 Çe-H 2015 พร้อมให้บริการ
182210/02/2015Introduction to Linear Regression AnalysisMontgomery, Douglas Cเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์519.536 Do-I 2012 พร้อมให้บริการ
182110/02/2015Counseling and Educational ResearchRick A. Houserปถวีธร เพชรสุริยา001.4 Ho-C 2015 พร้อมให้บริการ
182010/02/2015Figurative LanguageBarbara Dancygierปถวีธร เพชรสุริยา808 Da-F 2014 พร้อมให้บริการ
181910/02/2015Language Education and Applied LinguisticsNicholas, Howardปถวีธร เพชรสุริยา418.0071 Ni-L 2014 พร้อมให้บริการ
181810/02/2015Handbook of Biologically Active Peptides�Abba J Kastinคันธมาทน์ กาญจนภูมิ572.65 Ha 2006 พร้อมให้บริการ
181710/02/2015Microbiology: a Systems ApproachMarjorie Kelly Cowanคันธมาทน์ กาญจนภูมิ576 Co-M 2006 พร้อมให้บริการ
181610/02/2015An Introduction to ZoologyJoseph Springerคันธมาทน์ กาญจนภูมิ591 SP-I 2013 พร้อมให้บริการ
181510/02/2015Essentials of Digital Signal Processing Using MATLAB�Vinay K. Ingleอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง005.133 In-E 2012 พร้อมให้บริการ
181410/02/2015Introduction to Digital Signal Processing using MATLABRobert A. Schillingอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง621.3822 Sc-I 2012 พร้อมให้บริการ
181310/02/2015This is AdvertisingEliza Williamsสุไรนี สีหมะ659.1 Wi-T 2010 พร้อมให้บริการ
181210/02/2015Contact LanguagesUmberto Ansaldoมณี อินทนินย์417.220959 An-C 2013 พร้อมให้บริการ
181110/02/2015How to design and evaluate research in educationปทุมพร หิรัญสาลี370.72 Fr-H 2015 พร้อมให้บริการ
181010/02/2015�Animal DiversityCleveland P. Hickmanอวิกา ศิริรัตนาก590 An 2007 พร้อมให้บริการ
180910/02/2015Introduction to Marine BiologyGeorge Karleskintอวิกา ศิริรัตนาก578.77 Ka-I 2013 พร้อมให้บริการ
180810/02/2015Molecular Biology of the CellBruce Albertsอวิกา ศิริรัตนาก571.6 Mo 2015 พร้อมให้บริการ
180710/02/2015Biochemistry Mary K. Campbellอวิกา ศิริรัตนาก572 Ca-B 2012 พร้อมให้บริการ
180610/02/2015Understanding Biology�KENNETH MASONอวิกา ศิริรัตนาก570 Un 2015 พร้อมให้บริการ
180510/02/2015Schubert: A Survey of His Symphonic,Young, John Bellชรินทร์ อินทะสุวรรณ์780.92 Yo-S 2009 พร้อมให้บริการ
180410/02/2015Puccini: A Listener's GuideYoung, John Bellชรินทร์ อินทะสุวรรณ์782.1092 Pu-Y 2008 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป