แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
180310/02/2015Liszt: A Listener's Guide to His Piano...Young, John Bellชรินทร์ อินทะสุวรรณ์786.2092 Li-Y 2009 พร้อมให้บริการ
180210/02/2015Brahms: A Listener's Guide Young, John Bellชรินทร์ อินทะสุวรรณ์780.92 Br-Y 2008 พร้อมให้บริการ
180110/02/2015Classic Animal StoriesGallagher, Belindaดารณี ชาจิตต ไม่พิจารณา
180010/02/201550 Princess StoriesBelinda Gallagherดารณี ชาจิตต ไม่พิจารณา
179910/02/2015The Real Jane Austen: A Life in Small ThingsPaula Byrneดารณี ชาจิตต ไม่พิจารณา
179810/02/2015Basics Marketing 01: Consumer BehaviourHayden Noelมีพร หาญชัยสุขสกุล658.8342 No-C 2009 พร้อมให้บริการ
179710/02/2015Preface to Marketing Management�J. Paul Peterมีพร หาญชัยสุขสกุล658.8 Pe-P 2011 พร้อมให้บริการ
179610/02/2015Essentials of GeologyStephen Marshakพะเยาว์ ยงศิริวิทย์551 Ma-E 2007 พร้อมให้บริการ
179510/02/2015Heat ConductionDavid W. Hahnเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์621.402 Ha-H 2012 พร้อมให้บริการ
179410/02/2015Automotive EnginesTim Gillesเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์629.2504 Gi-A 2011 พร้อมให้บริการ
179310/02/2015�Solar Engineering of Thermal ProcessesDuffie, John A.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์621.47 Du-S 2013 พร้อมให้บริการ
179210/02/2015Wastewater Engineering: Treatment and ReuseMetcalf & Eddyเกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์628.3 Wa 2014 พร้อมให้บริการ
179110/02/2015World WarsRupert Matthewsวสิน ทับวงษ์940.3 Ma-W 2013 พร้อมให้บริการ
179010/02/2015Voyages of DiscoveryBoyle, Davidวสิน ทับวงษ์910.941 Bo-V 2011 พร้อมให้บริการ
178910/02/2015The Story of Che GuevaraLucia Alvarez de Toledoรอมฎอน สะมาแอ923.2 Al-S 2011 พร้อมให้บริการ
178810/02/2015HitlerErnst Hanfstaenglรอมฎอน สะมาแอ923.243 Ha-H 2011 พร้อมให้บริการ
178710/02/2015Research Methods for EducationPeter Newbyปถวีธร เพชรสุริยา370.78 Bo-Q พร้อมให้บริการ
178610/02/2015An Introduction to LanguageKirk Hazenปถวีธร เพชรสุริยา410 Ha-I 2015 พร้อมให้บริการ
178510/02/2015Corpus-Based SociolinguisticsEric Friginalปถวีธร เพชรสุริยา306.44 Fr-C 2014 พร้อมให้บริการ
178410/02/2015Linear AlgebraWard Cheneyธีรพล บัวทอง512.5 Ch-L 2012 พร้อมให้บริการ
178310/02/2015Creativity in Primary Curriculum�Russell Jonesมณี อินทนินย์372.0118 Cr 2013 พร้อมให้บริการ
178210/02/2015English skills with readingsJohn Langanมณี อินทนินย์808.0427 La-E 2012 พร้อมให้บริการ
178110/02/2015Cell BiologyGerald Karpอวิกา ศิริรัตนากร571.6 Ka-C 2010 พร้อมให้บริการ
178010/02/2015Introduction to the biology of marine lifeJohn F. Morrisseyอวิกา ศิริรัตนากร578.77 Mo-I 2012 พร้อมให้บริการ
177910/02/201550 Fairy StoriesTig Thomasอวิกา ศิริรัตนากรJ TH-F 2013 พร้อมให้บริการ
177810/02/2015Children's A To Z EncyclopediaMiles Kelly Publishingอวิกา ศิริรัตนากร032 Ch 2013 พร้อมให้บริการ
177710/02/2015ChemistryRaymond Changอวิกา ศิริรัตนากร540 พร้อมให้บริการ
177610/02/2015Organic ChemistryT. W. Graham Solomonsอวิกา ศิริรัตนากร547 พร้อมให้บริการ
177510/02/2015Introduction to Organic ChemistryWilliam H Brownอวิกา ศิริรัตนากร547 Br-I 2014 พร้อมให้บริการ
177410/02/2015The science of agriculture : a biological approach�Ray V. Herrenอวิกา ศิริรัตนากร578.755 He-S 2012 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป