แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
157610/02/2015SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อวิกา ศิริรัตนากร363.192 ส44อ พร้อมให้บริการ
157510/02/2015สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ อวิกา ศิริรัตนากร681.7664 อ116ส พร้อมให้บริการ
157410/02/2015เกษตรธรรมชาติ ประยุกต์ 2556 : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย อวิกา ศิริรัตนากร631.584 อ25ต พร้อมให้บริการ
157310/02/2015ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อวิกา ศิริรัตนากร633.18 อ17ข พร้อมให้บริการ
157210/02/2015หลักการและเทคนิคพื้นฐาน การเพราะเลี้ยงเซลล์สัตว์อวิกา ศิริรัตนากร571.5 ก17ห 2556 พร้อมให้บริการ
157110/02/2015ไวน์ผลไม้และสาโท ผลิตด้วยความมั่นใจได้อย่างไรอวิกา ศิริรัตนากร663.2 ว95 2549 พร้อมให้บริการ
157010/02/2015เทคโนโลยีเนื้อสัตว์อวิกา ศิริรัตนากร664.9028 ส113ท 2555 พร้อมให้บริการ
156910/02/2015Applied natural farming : principles, concepts & appropriate techniques in tropicsอวิกา ศิริรัตนากร631.584 Ar-A พร้อมให้บริการ
156810/02/2015เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในองค์กร :หลักการและตัวอย่างการปฏิบัติประจวบ กล่อมจิตรอวิกา ศิริรัตนากร658 ป17ท พร้อมให้บริการ
156710/02/2015มังคุด : นวัตกรรมจากงานวิจัยจริงแท้ ศิริพานิช, บก.อวิกา ศิริรัตนากร634.41 ม112 พร้อมให้บริการ
156610/02/2015แอนติออกซิแดนท์ในธัญพืช.อนุชิตา มุ่งงามอวิกา ศิริรัตนากร615.321 อ15อ พร้อมให้บริการ
156510/02/2015ไอศกรีม กะทิสดนุ่มละมุนลิ้นมนตรี กะตากูลอวิกา ศิริรัตนากร641.862 ม15อ พร้อมให้บริการ
156410/02/2015TQM : การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวมกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญอวิกา ศิริรัตนากร658.4013 ก34ท พร้อมให้บริการ
156310/02/2015วิธีวิทยาการวิจัย วาโร เพ็งสวัสดิ์รุจิราพรรณ คงช่วย 001.42 ว27ว พร้อมให้บริการ
156210/02/2015พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับทันสมัย อ๋อง เทา จินอวิกา ศิริรัตนากร495.139591 อ19พ พร้อมให้บริการ
156110/02/2015กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์อวิกา ศิริรัตนากร344.046 อ44ก พร้อมให้บริการ
156010/02/2015คำอธิบายกฎหมายแรงงานเกษมสันต์ วิลาวรรณอวิกา ศิริรัตนากร344.01 ก58ก พร้อมให้บริการ
155910/02/2015คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง)เศรษฐวิทย์อวิกา ศิริรัตนากร428.24 ศ57ค พร้อมให้บริการ
155810/02/2015แนวคิดและแบบอย่างการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดอย่างง่ายต้นทุนต่ำพัชรี สำโรงเย็นอวิกา ศิริรัตนากร635.8 อ16น พร้อมให้บริการ
155710/02/2015คู่มือการเพาะเห็ดเงินล้าน : รวมสารพันเห็ดเศรษฐกิจทำเงินอัมพา คำวงษาอวิกา ศิริรัตนากร635.8 อ116ค พร้อมให้บริการ
155610/02/2015ฟิสิกส์ฉบับเจ้าตูบแชด ออร์เซลอวิกา ศิริรัตนากร530 อ19ฟ พร้อมให้บริการ
155510/02/2015ผู้ชนะสิบทิศ ฉบับอ่านเอาเรื่องช่วย บุญเพิ่มอวิกา ศิริรัตนากรน ช17ผ พร้อมให้บริการ
155410/02/2015อิเหนา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอวิกา ศิริรัตนากร895.911 พ44อ 2557 พร้อมให้บริการ
155310/02/2015พจนานุกรมเคมีสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรีอวิกา ศิริรัตนากร540.3 ส16พ พร้อมให้บริการ
155210/02/2015สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน ดนัย บุณยเกียรติอวิกา ศิริรัตนากร571.2 ด15ส พร้อมให้บริการ
155110/02/2015นวัตกรรมใหม่! หลากวิธีการเพาะ เห็ดฟางให้รวย พริ้ม ศรีหานามอวิกา ศิริรัตนากร635.8 พ17น พร้อมให้บริการ
155010/02/2015พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่ เพิ่มกลุ่มคำสำนวน 14,000คำ)เธียรชัย เอี่ยมวรเมธอวิกา ศิริรัตนากร495.1395911 ธ617พ 2556 พร้อมให้บริการ
154910/02/2015เห็ดนางฟ้า & โรงเรือนต้นทุนต่ำพัชรี สำโรงเย็นอวิกา ศิริรัตนากร635.8 พ112ก พร้อมให้บริการ
154810/02/2015เห็ดอินทรีย์รับตลาดอาเซียนพัชรี สำโรงเย็นอวิกา ศิริรัตนากร635.8 อ16ห พร้อมให้บริการ
154710/02/2015นวัตกรรมใหม่ และแบบอย่างการเพาะเลี้ยง เห็ดถุง ทำเงินอภิชาติ ศรีสอาดอวิกา ศิริรัตนากร635.8 อ16น พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป