แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
148610/02/2015กฏหมายการขนส่งคำนาย อภิปรัชญาสกุลวิรัตน์ บุญเลิศ343.093 ค215ก พร้อมให้บริการ
148510/02/2015อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาอัจฉรียา ชูตินันทน์วิรัตน์ บุญเลิศ364 อ112อ 2557 พร้อมให้บริการ
148410/02/2015คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝากสหธน รัตนไพจิตรวิรัตน์ บุญเลิศ343.032 ส19ค พร้อมให้บริการ
148310/02/2015หลักภาษาไทย-ฉบับสมบูรณ์วิเชียร เกษประทุมมลฤดี ศีลบุตร495.915 ว32ห พร้อมให้บริการ
148210/02/2015การเขียนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ :หลักการและการปฏิบัติไพโรจน์ เบ็ญนุ้ยรุ่งนภา นุ่นสงค์428.24 พ97ก พร้อมให้บริการ
148110/02/2015อาหารและโภชนาการ ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธินอวิกา ศิริรัตนากร641.1 ป17อ พร้อมให้บริการ
148010/02/2015การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์อวิกา ศิริรัตนากร663 ป17ก พร้อมให้บริการ
147910/02/2015คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร วีรานุช หลางอวิกา ศิริรัตนากร664.028 ว37ค พร้อมให้บริการ
147810/02/2015การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร Inoue Fujioอวิกา ศิริรัตนากร664.024 ฟ42ก พร้อมให้บริการ
147710/02/2015สถิติเบื้องต้น สรชัย พิศาลบุตรอวิกา ศิริรัตนากร519.5 ส17ส พร้อมให้บริการ
147610/02/2015SSOP วิธีปฏิบัติมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสุดสาย ตรีวานิชอวิกา ศิริรัตนากร363.192 ส44อ พร้อมให้บริการ
147510/02/2015โอริงามิ ศิลปะการพับกระดาษสายใจ เจริญรื่นอวิกา ศิริรัตนากร745.54 ส26อ พร้อมให้บริการ
147410/02/2015สารต้านอนุมูลอิสระในอาหารศิริธร ศิริอมรพรรณอวิกา ศิริรัตนากร541.224 ศ37ส พร้อมให้บริการ
147310/02/2015วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิตอวิกา ศิริรัตนากร681.7664 ร42ว 2555 พร้อมให้บริการ
147210/02/2015หลักการโภชนาสุรีย์ แถวเที่ยงอวิกา ศิริรัตนากร613.2 ส45ห พร้อมให้บริการ
147110/02/2015ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆส.ศิวรักษ์วิภาวี คุณาธรรม028 ส11ช 2557 พร้อมให้บริการ
147010/02/2015จากวินทร์ถึงปราบดา ปรากฏการณ์ของการวิจารณ์วรรณกรรรมไทยร่วมสมัย.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์วิภาวี คุณาธรรม895.9109 จ21 พร้อมให้บริการ
146910/02/2015อ่านแล้ว อ่านเล่า :ปริทัศน์หนังสือเก่าและหนังสือหายากศรีดาวเรืองวิภาวี คุณาธรรม090 ศ17อ พร้อมให้บริการ
146810/02/2015ยาเม็ดสีแดงวินทร์ เลียววาริณวิภาวี คุณาธรรม158.1 ว35ย พร้อมให้บริการ
146710/02/2015กาย่า โลกที่มีชีวิต : วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้ Stephan Hardingปารย์พิรัชย์ จันเทศ550 ฮ27ก พร้อมให้บริการ
146610/02/2015พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ปรัชญา ปารย์พิรัชย์ จันเทศ103 จ58พ พร้อมให้บริการ
146510/02/2015เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ ธเนศ วงศ์ยานนาวาปารย์พิรัชย์ จันเทศ155.34 ธ15พ 2556 พร้อมให้บริการ
146410/02/2015เขียนหญิง : อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์ ธเนศ วงศ์ยานนาวาปารย์พิรัชย์ จันเทศ155.34 ธ15ข 2557 พร้อมให้บริการ
146310/02/2015ไล่คว้าแสง :ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับแสงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคไอน์สไตน์อาเธอร์ ซายองค์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ535 ซ26ล พร้อมให้บริการ
146210/02/2015IN TALK, WE TRUSTวิไลรัตน์ เอมเอี่ยมปารย์พิรัชย์ จันเทศ920.0593 อ35 พร้อมให้บริการ
146110/02/2015รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยมอนันต์ชัย เลาหะพันธุปารย์พิรัชย์ จันเทศ947 อ15ร พร้อมให้บริการ
146010/02/2015ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จNAPOLEAN HILLปารย์พิรัชย์ จันเทศ158 ฮ37ป 2557 พร้อมให้บริการ
145910/02/2015บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่วัชรพล พุทธรักษาปารย์พิรัชย์ จันเทศ320.01 ว112บ พร้อมให้บริการ
145810/02/2015ข่ายใยแห่งชีวิตฟริตจ๊อฟ คาปร้าปารย์พิรัชย์ จันเทศ508 ค25ข พร้อมให้บริการ
145710/02/2015ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวมาซาโนบุ ฟูกูโอกะปารย์พิรัชย์ จันเทศ630 ม22ป พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป