แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
142610/02/2015อังคาร กัลยาณพงศ์ กลับบ้านเกิดเอื้อนจิตร สัมนา928.95911 อ112 พร้อมให้บริการ
142510/02/2015โลกของแอนน์Lucy Maud Montgomeryเอื้อนจิตร สัมนาย ม19ล พร้อมให้บริการ
142410/02/2015วาทนิพนธ์ :การเขียนเพื่อพูดในโอกาสต่าง ๆชิตาภา สุขพลำเอื้อนจิตร สัมนา808.5 ช34ว พร้อมให้บริการ
142310/02/2015กาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 2 (พ.ศ. 2491-2493)อัศนี พลจันทร (นายผี)เอื้อนจิตร สัมนา895.9109 น26ก พร้อมให้บริการ
142210/02/2015นามานุกรมสามก๊ก ฉบับแฟนพันธุ์แท้ชัชวนันท์ สันธิเดชเอื้อนจิตร สัมนา895.103 ช112น พร้อมให้บริการ
142110/02/2015ลับลมคมนัยโดม วุฒิชัยพชร เนาวรัตน์808.882 ด96ล พร้อมให้บริการ
142010/02/2015ฮีลา เซลล์อมตะ รีเบคคา สคลูตพชร เนาวรัตน์616.02774092 ส11ฮ พร้อมให้บริการ
141910/02/2015หนุ่มหน้าห้องหัวใจแกร่งBRAD COHENพชร เนาวรัตน์923.7 ค89ห พร้อมให้บริการ
141810/02/2015แม้มืดมิด เงียบงัน มิอาจขวางกั้นเฮเลน เคลเลอร์พชร เนาวรัตน์920.72 ค57ม พร้อมให้บริการ
141710/02/2015อ่านตัวเองได้ ชนะง่ายทุกสนามKELLY MCGONIGALกูสย๊ะ หนิลิบุลัด153.8 ม71อ พร้อมให้บริการ
141610/02/2015แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100ซาซากิ เคอิจิกูสย๊ะ หนิลิบุลัด153.69 ค59ค พร้อมให้บริการ
141510/02/2015เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็จะแซงหน้าคน 99% ได้แล้วโคโนะ เอตาโร่กูสย๊ะ หนิลิบุลัด650.1 อ54ป พร้อมให้บริการ
141410/02/2015การเขียนบทความสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์รุ่งฤดี แผลงศรมุกรินทร์ บุญเทียม808.066 ร42ก พร้อมให้บริการ
141310/02/2015เรื่องสื่อสารการท่องเที่ยวกาญจนา แก้วเทพนัยนา โง้วศิริ302.2 ก23ร พร้อมให้บริการ
141210/02/2015แด่งานของฉัน แด่วันพรุ่งนี้คิมรันโดฮาญาต ดือราเซะ158.6 ร115ต พร้อมให้บริการ
141110/02/2015จงหางานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำได้คิม รันโดฮาญาต ดือราเซะ158.6 ร115จ 2557 พร้อมให้บริการ
141010/02/2015POPEYEนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ฮาญาต ดือราเซะ306 น11ป พร้อมให้บริการ
140910/02/2015ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม คณิต ณ นครวิรัตน์ บุญเลิศ320.9593 ค14ป 2556 พร้อมให้บริการ
140810/02/2015หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์วิรัตน์ บุญเลิศ342.593 ก57ห 2555 พร้อมให้บริการ
140710/02/2015ทฤษฎีอาญา อภิรัตน์ เพ็ชรศิริวิรัตน์ บุญเลิศ345 อ16ท พร้อมให้บริการ
140610/02/2015คำพิพากษาของศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีผลในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่?อานนท์ ศรีบุญโรจน์วิรัตน์ บุญเลิศ345.077 อ25ค พร้อมให้บริการ
140510/02/2015การเลิกจ้างและการลาออกเกษมสันต์ วิลาวรรณวิรัตน์ บุญเลิศ344.01 ก58ก พร้อมให้บริการ
140410/02/2015ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีนอาร์ม ตั้งนิรันดรวิรัตน์ บุญเลิศ349.51 อ27ค พร้อมให้บริการ
140310/02/2015ครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมายคณิต ณ นครวิรัตน์ บุญเลิศ340.122 ค14ค พร้อมให้บริการ
140210/02/2015อดีตประธาน คอป. แนะ อสส. ในคดีการก่อการร้ายคณิต ณ นครวิรัตน์ บุญเลิศ345.05 ค15อ พร้อมให้บริการ
140110/02/2015กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นครคณิต ณ นครวิรัตน์ บุญเลิศ340.11 ค14ก พร้อมให้บริการ
140010/02/2015ข้อกฎหมายในคดีนายกอานันท์คณิต ณ นครวิรัตน์ บุญเลิศ347 ค14ข พร้อมให้บริการ
139910/02/2015กบฏวรรณกรรม : บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม ธเนศ อาภรณ์สุวรรณเอื้อนจิตร สัมนา809.93532 ธ15ก พร้อมให้บริการ
139810/02/2015ข้อเขียนหลังมรณกรรมของนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่โรแบร์ท มูซิลเอื้อนจิตร สัมนา808.88 ม412ร พร้อมให้บริการ
139710/02/2015ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ 2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.เอื้อนจิตร สัมนา895.914 จ47ป พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป