แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
139610/02/2015โรงเรียนนักเขียน : ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้เพลินตาเอื้อนจิตร สัมนา พร้อมให้บริการ
139510/02/2015ไปรษณีย์ใต้อังตวน เดอ แซงแต็กซูเปรีเอื้อนจิตร สัมนาน ซ72ป พร้อมให้บริการ
139410/02/2015แผ่นดินของเราอังตวน เดอ แซงแต็กซูเปรีเอื้อนจิตร สัมนาน ซ72ผ พร้อมให้บริการ
139310/02/2015ซ้ายสันนิวาส : เรื่องสั้นโนเบล ชุดที่ 16วิมล กุณราชาเอื้อนจิตร สัมนารส ซ26 พร้อมให้บริการ
139210/02/2015วรรณกรรมบาลีในประเทศไทยพัฒน์ เพ็งผลาเอื้อนจิตร สัมนา891.37 พ13ว พร้อมให้บริการ
139110/02/2015วิถีคนนอกเสกสรรค์ ประเสริฐกุลเอื้อนจิตร สัมนา089.95911 ส51ว พร้อมให้บริการ
139010/02/2015คนรักของนักเขียนบินหลา สันกาลาคีรีเอื้อนจิตร สัมนารส บ35ค พร้อมให้บริการ
138910/02/2015ลำนำกระเทียมYAN, MOเอื้อนจิตร สัมนาน ม117ล พร้อมให้บริการ
138810/02/2015โครงสร้างภาษาอังกฤษวิฑูร ตั้งพงษ์ปถวีธร เพชรสุริยา425 ว33ค พร้อมให้บริการ
138710/02/2015การแปลเบื้องต้นวิฑูร ตั้งพงษ์ปถวีธร เพชรสุริยา428.02 ว33ก พร้อมให้บริการ
138610/02/2015สุดยอดเทคนิค การเขียนเรียงความเศรษฐวิทย์ปถวีธร เพชรสุริยา421 ศ57ส พร้อมให้บริการ
138510/02/2015Perfect English Grammarวศินีทิพย์ เรนวาลีปถวีธร เพชรสุริยา425 ว18พ พร้อมให้บริการ
138410/02/2015เก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยากเศรษฐวิทย์ปถวีธร เพชรสุริยา425 ศ57ก พร้อมให้บริการ
138310/02/2015150 สำนวนสุดฮิต พูดอังกฤษคล่องISAAC DURSTปถวีธร เพชรสุริยา428.1 ด17ห พร้อมให้บริการ
138210/02/2015แบบฝึก TOEIC part v นเรศ สุรสิทธิ์เพียงใจ ผลโภค428.0076 น17บ พร้อมให้บริการ
138110/02/2015เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉลิม ทองนวลเพียงใจ ผลโภค420.7 ฉ57ท พร้อมให้บริการ
138010/02/2015เจาะข้อสอบ Error ฉบับสมบูรณ์นเรศ สุรสิทธิ์เพียงใจ ผลโภค428.0076 น17จ พร้อมให้บริการ
137910/02/2015แบบฝึกข้อสอบ Errorนเรศ สุรสิทธิ์เพียงใจ ผลโภค428.0076 น17บ พร้อมให้บริการ
137810/02/2015ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีแจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์เพียงใจ ผลโภค428 จ76ภ พร้อมให้บริการ
137710/02/2015คู่มืออีเมล THE EMAIL BOOKทวีศักดิ์ โอภาสวรรัตน์เพียงใจ ผลโภค421 ท17ค 2557 พร้อมให้บริการ
137610/02/2015ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม สรรเสริญ สุวรรณประเทศเพียงใจ ผลโภค428.24 ส17ภ พร้อมให้บริการ
137510/02/2015คนหนุ่มสาวผู้เข้มเเข็ง คนหนุ่มสาวผู้อ่อนไหวยุนมูนวอนวากีดะห์ ณ ปัตตานี158.6 ม45ค พร้อมให้บริการ
137410/02/2015คำถามฉุกคิด เปลี่ยนชีวิตทั้งคนถามและคนตอบANDREW SOBELวากีดะห์ ณ ปัตตานี158 ซ95ค พร้อมให้บริการ
137310/02/2015ถึงเธอปาตานีอับดุลเลาะ วันอะฮ์หมัดวากีดะห์ ณ ปัตตานี895.911 อ115ถ พร้อมให้บริการ
137210/02/2015มิลินทปัญหา มิลินทปัญหาภัคจิรา บุญศิริ294.308 ม37ม พร้อมให้บริการ
137110/02/2015การอ่านและการเขียนทางวิชาการ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ภัคจิรา บุญศิริ028 จ37ก พร้อมให้บริการ
137010/02/2015ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรวรรธน์ ศรียาภัยภัคจิรา บุญศิริ495.915 ว17ภ พร้อมให้บริการ
136910/02/2015ภาษาพาสอน : เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทย อัจฉรา ชีวพันธ์ภัคจิรา บุญศิริ372.6 อ112ภ พร้อมให้บริการ
136810/02/2015การวิเคราะห์เชิงปริมาณ กัลยา วานิชย์บัญชาเปรมภาว์ ด้วงทอง338.5 ก117ก พร้อมให้บริการ
136710/02/2015เศรษฐศาสตร์การจัดการ ณักษ์ กุลิสร์เปรมภาว์ ด้วงทอง338.5 ณ111ศ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป