แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
136610/02/2015เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ จรัลวิไล จรูญโรจน์มณี อินทพันธ์410.72 จ17ท พร้อมให้บริการ
136510/02/2015แปลผิด-->แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ สุพรรณี ปิ่นมณีมณี อินทพันธ์418.02 ส46ป พร้อมให้บริการ
136410/02/2015เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ศิตา เยี่ยมขันติถาวรมณี อินทพันธ์*สั่งซ้ำกับท่านอื่น พร้อมให้บริการ
136310/02/2015รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย ทิศนา แขมมณีมณี อินทพันธ์371.3 ท38ร พร้อมให้บริการ
136210/02/2015เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน มานิตย์ จุมปามณี อินทพันธ์346.0482 ม25ข 2556 พร้อมให้บริการ
136110/02/2015การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ ปรีมา มัลลิกะมาสมณี อินทพันธ์418.02 ป17ก พร้อมให้บริการ
136010/02/2015ขุดโคตร IDIOMSภูวิท ฤกษ์ธนวัฒน์มณี อินทพันธ์428.1 ภ417ข พร้อมให้บริการ
135910/02/2015ลมหายใจที่ขาดห้วงHERTA MULLERมณี อินทพันธ์น ม317ล พร้อมให้บริการ
135810/02/20151100 Words You Need to Know fromMurray Brombergปถวีธร เพชรสุริยา428.1 Br-O 2013 พร้อมให้บริการ
135710/02/2015Longman Academic Writing 4: EssaysOshimaปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Os-L 2014 พร้อมให้บริการ
135610/02/2015Longman Academic Writing 3: Paragraphs to EssaysOshimaปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Os-L 2014 พร้อมให้บริการ
135510/02/2015Longman Academic Writing Series 2: ParagraphsAnn Hogueปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Ho-L 2014 พร้อมให้บริการ
135410/02/2015Longman Academic Writing Series 1: Sentences to ParagraphsLinda Butlerปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Bu-L 2014 พร้อมให้บริการ
135310/02/2015Real Reading 1 with answersLiz Driscollปถวีธร เพชรสุริยา428.43 Dr-R 2013 พร้อมให้บริการ
135210/02/2015Practical English usageMicheal Swanปถวีธร เพชรสุริยา428 Sw พร้อมให้บริการ
135110/02/2015English skills with readings John Langanปถวีธร เพชรสุริยา808.0427 La-E 2012 พร้อมให้บริการ
135010/02/2015English grammar in use Raymond Murphyปถวีธร เพชรสุริยา425 Mu-E 2013 พร้อมให้บริการ
134910/02/2015Grammar and beyond 2 Randi Reppenปถวีธร เพชรสุริยา425 Re-G 2012 พร้อมให้บริการ
134810/02/2015Grammar and beyond 1 Randi Reppenปถวีธร เพชรสุริยา425 Re-G 2012 พร้อมให้บริการ
134710/02/2015Oxford english grammar course advanced : a grammar practice book for advanced students of english Michael Swanปถวีธร เพชรสุริยา428.007 Sw-O 2011 พร้อมให้บริการ
134610/02/2015Effective Academic Writing 1Alice Savageปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Sa-E 2012 พร้อมให้บริการ
134510/02/2015Effective Academic Writing 2Alice Savageปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Sa-E 2012 พร้อมให้บริการ
134410/02/2015Writing Power 2Karen Blanchardปถวีธร เพชรสุริยา428.24 Bl-W 2013 พร้อมให้บริการ
134310/02/2015Oxford English Grammar Course: BasicMichael Swanปถวีธร เพชรสุริยา425 Sw-O 2011 พร้อมให้บริการ
134210/02/2015Oxford English Grammar Course: IntermediateMichael Swanปถวีธร เพชรสุริยา425 Sw-O 2011 พร้อมให้บริการ
134110/02/2015Learning to TeachArends, Richard Iปถวีธร เพชรสุริยา371.102 Ar-L 2012 พร้อมให้บริการ
134010/02/2015Barron's IELTS Strategies and TipsLougheed, Linปถวีธร เพชรสุริยา428.0076 Lo-I 2013 พร้อมให้บริการ
133910/02/2015เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ศิตา เยี่ยมขันติถาวรปถวีธร เพชรสุริยา428.6 ศ34ร พร้อมให้บริการ
133810/02/2015Principles of PhysicsJearl Walkerพะเยาว์ ยงศิริวิทย์530 Wa-P 2014 พร้อมให้บริการ
133710/02/2015Biology of the invertebrates Jan A. Pechenikคันธมาทน์ กาญจนภูมิ592 Pe-B พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป