แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
130610/02/2015ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไชยันต์ ไชยพรชรินทร์ อินทะสุวรรณ์153.83 อ57จ พร้อมให้บริการ
130510/02/2015สอนเด็กให้เป็นคนดีวิจารณ์ พานิชชรินทร์ อินทะสุวรรณ์155.4 ว32ส พร้อมให้บริการ
130410/02/2015สื่อสาร อาหาร สุขภาพ กาญจนา แก้วเทพปารย์พิรัชย์ จันเทศ302.23 ก23ส พร้อมให้บริการ
130310/02/2015โคลัมบัส และเรื่องราวของการค้นพบโลกใหม่ลอเรนซ์ เบอร์กรีนปารย์พิรัชย์ จันเทศ910.9 บ59ค พร้อมให้บริการ
130210/02/201512 วิธีสู่วิถีผู้นำBRIAN TRACY และคณะปารย์พิรัชย์ จันเทศ658.4092 ท57ส พร้อมให้บริการ
130110/02/2015ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบRAFE ESQUITHปารย์พิรัชย์ จันเทศ371.102 อ58ค พร้อมให้บริการ
130010/02/2015คู่มือช่างคอม 2015 ฉบับสมบูรณ์ ภาสกร พาเจริญสกรรจ์ รอดคล้าย004.0288 ภ28ค 2557 พร้อมให้บริการ
129910/02/2015ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2015สุทธิพันธุ์ แสนละเอียดสกรรจ์ รอดคล้าย004.028 ส44ต พร้อมให้บริการ
129810/02/2015เปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนนิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ สกรรจ์ รอดคล้าย332.024 น36ป พร้อมให้บริการ
129710/02/2015Wave Riders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิคประกาศิต ทิตารามสกรรจ์ รอดคล้าย332.632 ป17ว พร้อมให้บริการ
129610/02/2015รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว โชติอนันต์ และคณะธนกฤต ธรรมทินโณ615.321 ร111 พร้อมให้บริการ
129510/02/2015มรดกทางวัฒนธรรม 'ภาคใต้' วิมล จิโรจนพันธุ์ธนกฤต ธรรมทินโณ306.09593 ว36ม พร้อมให้บริการ
129410/02/2015วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้ ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ธนกฤต ธรรมทินโณ790 ภ114ว พร้อมให้บริการ
129310/02/2015ประวัติศาสตร์มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ :ความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวอาณัติ อนันตภาคธนกฤต ธรรมทินโณ959.5 อ24ป พร้อมให้บริการ
129210/02/2015แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง.อนันตชัย จินดาวัฒน์ธนกฤต ธรรมทินโณ953 อ15ผ 2556 พร้อมให้บริการ
129110/02/2015ประวัติศาสตร์พม่า :แผ่นดินแห่งความแตกแยกอาณัติ อนันตภาคธนกฤต ธรรมทินโณ959.1 อ24ป พร้อมให้บริการ
129010/02/2015ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ฉบับสร้างชาติวีระชัย โชคมุกดา.ธนกฤต ธรรมทินโณ952 ว37ป 2556 พร้อมให้บริการ
128910/02/2015ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย :เอกภาพแห่งความแตกต่างอาณัติ อนันตภาคธนกฤต ธรรมทินโณ959.8 อ24ป พร้อมให้บริการ
128810/02/2015การให้ปุ๋ยทางใบ ยงยุทธ โอสถสภาภัทรพร ภักดีฉนวน631.8 ย12ก พร้อมให้บริการ
128710/02/2015พืชไร่เศรษฐกิจศานิต สวัสดิกาญจน์ภัทรพร ภักดีฉนวน633 ศ25พ พร้อมให้บริการ
128610/02/2015การจัดการหลังจากเก็บเกี่ยวดอกไม้นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะภัทรพร ภักดีฉนวน635.91 น34ก พร้อมให้บริการ
128510/02/2015จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษด้อยความสามารถทางการเรียน(LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอกทีฟ ปัญญาเลิศ ศรีเรือน แก้วกังวาลยุรี ยาประอินทร์155.45 ศ17จ 2556 พร้อมให้บริการ
128410/02/2015เด็กพิเศษช่วยได้ไม่ยาก นภัทร พุกกะณะสุตยุรี ยาประอินทร์649.15 น16ด พร้อมให้บริการ
128310/02/2015ศาสตร์ชะลอวัย วิจิตร บุณยะโหตระยุรี ยาประอินทร์613.2 ว32ศ พร้อมให้บริการ
128210/02/2015คู่มือแปลผลตรวจเลือดเล่มสองประสาร เปรมะสกุลยุรี ยาประอินทร์612.11 ป17ค 2554 พร้อมให้บริการ
128110/02/2015สเต็มเซลล์ :ยาเพื่ออนาคตสมศักดิ์ วรคามินยุรี ยาประอินทร์611.0181 ส16ส พร้อมให้บริการ
128010/02/2015เติบโตเต็มตามศักยภาพ สู่ศตวรรษที่ 21 ของการศึกษาไทยไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะเอื้อนจิตร สัมนา370.593 ต65 พร้อมให้บริการ
127910/02/2015คิดนอกกรอบ :สอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะเอื้อนจิตร สัมนา371.102 ค34 พร้อมให้บริการ
127810/02/2015คิดวิเคราะห์ :สอนและสร้างได้อย่างไรไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะเอื้อนจิตร สัมนา371.102 ค34 พร้อมให้บริการ
127710/02/2015สัตตลักษณ์ของครูผู้นำไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะเอื้อนจิตร สัมนา371.1 ส114 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป