แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
121610/02/2015สินค้าและบรรจุภัณฑ์คำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 ค215ส พร้อมให้บริการ
121510/02/2015เทคโนโลยีในงานคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.785 ค215ท พร้อมให้บริการ
121410/02/2015การจัดการพื้นที่คลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.78 ค215ก พร้อมให้บริการ
121310/02/2015การจัดการเอกสารในคลังสินค้าคำนาย อภิปรัชญาสกุลสิริชนก อินทะสุวรรณ์651.53 ค215ก พร้อมให้บริการ
121210/02/2015Essentials of Marketing ResearchJOSEPH F. HAIRสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.83 Es 2013 พร้อมให้บริการ
121110/02/2015หลักการตลาด (PRINCIPLE OF MARKETING).วิทวัส รุ่งเรืองพลสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 ว34ต 2556 พร้อมให้บริการ
121010/02/2015ไวยากรณ์อังกฤษ (ENGLISH GRAMMAR)ธง วิทัยวัฒน์สิริชนก อินทะสุวรรณ์425 ธ12อ พร้อมให้บริการ
120910/02/2015Customer relationship management : concepts and technologiesFrancis Buttleสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.812 Bu-C 2010 พร้อมให้บริการ
120810/02/2015Marketing managementPhilip Kotlerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-M 2012 พร้อมให้บริการ
120710/02/2015Principles of marketingPhilip Kotlerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-P 2010 พร้อมให้บริการ
120610/02/2015Strategic brand management : building , measuring , and managingbrand equityKeller, Kevin Laneสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.827 Ke-S 2008 พร้อมให้บริการ
120510/02/2015ManagementRobbins, Stephen P.สิริชนก อินทะสุวรรณ์658 Ro-M 2012 พร้อมให้บริการ
120410/02/2015Retail Management: A Strategic ApproachBarry Bermanสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.87 Be-R 2013 พร้อมให้บริการ
120310/02/2015Advertising & IMC: Principles and PracticeSandra Moriartyสิริชนก อินทะสุวรรณ์659.1 Mo-A 2015 พร้อมให้บริการ
120210/02/2015Essentials of Marketing : A Marketing Strategy Planning ApproachWilliam D. Perreaultสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Pe-E 2015 พร้อมให้บริการ
120110/02/2015Winning Global MarketsPhilip Kotlerสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.8 Ko-W 2014 พร้อมให้บริการ
120010/02/2015Logistics and Supply Chain ManagementMartin Christopherสิริชนก อินทะสุวรรณ์658.5 Ch 2011 พร้อมให้บริการ
119910/02/2015Digital Business and E-Commerce ManagementDave Chaffeyสุรีรัตน์ แก้วคีรี658.872 Ch-D 2015 พร้อมให้บริการ
119810/02/2015การบัญชีบริหาร (ฉบับการ์ตูนชาดก)วันฤดี สุขสงวนภัฏฏินี ซ้ายขวัญ658.1511 พร้อมให้บริการ
119710/02/2015การบัญชีขั้นต้นสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657 พร้อมให้บริการ
119610/02/2015Managerial accountingCrosson, Susan V.ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ658.151 พร้อมให้บริการ
119510/02/2015Managerial accountingWhitecotton, Staceyภัฏฏินี ซ้ายขวัญ658.151 พร้อมให้บริการ
119410/02/2015การวางระบบบัญชีสุขุม โพธิสวัสดิ์ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657.1 ส41ก 2556 พร้อมให้บริการ
119310/02/2015การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและการจัดทำงบประมาณจิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ658.1552 จ37ก 2557 พร้อมให้บริการ
119210/02/2015บัญชีขั้นต้น สำหรับผู้มิใช่นักบัญชีขวัญสกุล เต็งอำนวยภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657 ข17บ พร้อมให้บริการ
119110/02/2015การบัญชีเฉพาะกิจจรรยา ยอดนิลภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657.8 จ17ก 2557 พร้อมให้บริการ
119010/02/2015ระบบสารสนเทศทางการบัญชีศรัณย์ ชูเกียรติภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657.0285 ศ17ร พร้อมให้บริการ
118910/02/2015Accounting Texts & CasesRobert N. Anthonyภัฏฏินี ซ้ายขวัญ657 An-A 2011 พร้อมให้บริการ
118810/02/2015Official Cambridge Guide to Ielts Student's Book with AnswersPauline Cullenภัฏฏินี ซ้ายขวัญ428.0076 Cu-O 2014 พร้อมให้บริการ
118620/03/2015Assessing Second Language PragmaticsSteven Ross, Gabriele Kaspeศุภรวินท์ สมหมาย401.4 As 2013 พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป