แบบฟอร์มแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ค้นหาข้อมูลการแนะนำทรัพยากร

ข้อมูลผู้แนะนำทรัพยากร

***ชื่อหรือนามสกุล

Goto :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

(ทั้งหมด 3963 รายการ)
รหัส วันที่สั่งซื้อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ผุ้แนะนำ เลขเรียกหนังสือ สถานะการดำเนินการ
115524/01/2015อารยธรรมสมัยปัจจุบันรุสนี เจะมะ901.9 จ48อ พร้อมให้บริการ
115424/01/2015อารยธรรมสมัยโบราณรุสนี เจะมะ901.9 จ49อ พร้อมให้บริการ
115324/01/2015มรดกอารยธรรมโลกกุลวดี มกราภิรมย์รุสนี เจะมะ909 ม19ม 2558 พร้อมให้บริการ
115223/01/2015ตำราพยากรณ์ปู โลกเบี้ยวธีรพงษ์ สังข์คร ไม่พิจารณา
115123/01/2015กวีนิพนธ์ไทย 1สุภาพร มากแจ้งธีรพงษ์ สังข์คร895.911 จ27ก พร้อมให้บริการ
115023/01/2015กวีนิพนธ์ไทยสุภาพร มากแจ้งธีรพงษ์ สังข์คร895.911 จ27ก พร้อมให้บริการ
114923/01/2015ร่างกายไม่เคยโกหก คู่มืออ่านคนฉบับเอฟบีไอJoe Navarro; อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ , ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย302.222 น27ร พร้อมให้บริการ
114822/01/2015สถาปัตยกรรมเชิงบริการสุนิสา ทองสีดำ ไม่พิจารณา
114722/01/2015ภาษาศาสตร์สังคมอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์นพนนท์ เดโชวัต410.1 อ16ภ พร้อมให้บริการ
114617/01/2015จลชีววิทยาศราวุธ จันทร์สะอาด579 อ112จ พร้อมให้บริการ
114006/01/2015การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพศิริพร จิรวัฒน์กุลเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์001.42 ศ37ก พร้อมให้บริการ
113906/01/2015การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน: การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติอาภาพร เผ่าวัฒนาและคณะเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ 613 ก27 2556 พร้อมให้บริการ
113806/01/2015ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับสรุปสาระสำคัญBARBARA K. RIMERและคณะ/ สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี และคณะเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์613 ร36ท 2558 พร้อมให้บริการ
113706/01/2015โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนจินตนา สรายุทธพิทักษ์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์371.71 จ35ป 2558 พร้อมให้บริการ
113423/12/2014ถนนสู่ออซL. Frank Baum / ครูหนอนฯเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
113323/12/2014เจ้าหญิงออซมา (the lost princess of oz)L. Frank Baum / อ.สนิทวงศ์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
113223/12/2014โดโรธีกับออซมาแห่งออซL. Frank Baum / น้ำค้างเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ไม่พิจารณา
113011/12/2014นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี : เด็กดีรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (Thai-Eng) กิตติยา ลี้ครองสกุลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยย ก34ด พร้อมให้บริการ
112911/12/2014My Husband - in - Law อกเกือบหักแอบรักคุณสามีนาวาร้อยกวีศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน น27ม พร้อมให้บริการ
112811/12/2014เกมล่าบัลลังก์ 1.2 (A Game of Thrones) จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน; พิชิต พรหมเกศ และสุนัขป่าโลกันตร์, ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ม27ก พร้อมให้บริการ
112711/12/2014เกาะสมุย-สงขลา-ระโนด-กระทุ่มแบน :ชุดสถานที่ต่าง ๆเอนก นาวิกมูลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย959.3 อ55ก พร้อมให้บริการ
112611/12/2014 สุลต่าน ลุ่มทะเลสาบสงขลาอาณัติ อนันตภาคศรัญญา โรจนวงศ์ชัย959.3023 อ24ส 2557 พร้อมให้บริการ
112511/12/2014อาเซียนจากมิติวรรณกรรม :อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ตรีศิลป์ บุญขจร :บรรณาธิการศรัญญา โรจนวงศ์ชัย895.9 อ22 พร้อมให้บริการ
112411/12/2014จดหมายรักจากเกิร์นซีย์Mary Ann Shaffer (มารี แอน แชพเนอร์), Annie Barrows (แอนนี่ แบร์โรวส์); รสวรรณ พึ่งสุจริต, ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ช76จ พร้อมให้บริการ
112311/12/2014 ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจวรรณวรรธน์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยน ว17ข 2556 พร้อมให้บริการ
112109/12/2014Far and Near ใกล้และไกลในความทรงจำอุรุดา โควินท์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัยป อ47ฟ พร้อมให้บริการ
112009/12/2014หุ่นไล่กาไพฑูรย์ ธัญญาศรัญญา โรจนวงศ์ชัยรส พ93ห พร้อมให้บริการ
111909/12/2014ประเทศผีสิงวินทร์ เลียววาริณศรัญญา โรจนวงศ์ชัยรส ว35ป พร้อมให้บริการ
111809/12/2014อัษมา นิยายคำกลอนพื้นบ้านจีน (ASHMA)คณะวัฒนธรรมประชาชนยูนนาน; อุชเชนี, ผู้แปลศรัญญา โรจนวงศ์ชัย398.20951 อ118 พร้อมให้บริการ
111709/12/2014พ่ออังคาร ผู้มาจากดาวโลกอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย928.95911 อ19พ พร้อมให้บริการ

หมายเหตุ::: สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ

สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

สีฟ้า หมายถึง อยู่ระหว่างการเตรียมออกให้บริการ

สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ

สีชมพู หมายถึง รอพิจารณางบประมาณปีถัดไป