กระดานข่าว

หน้าที่ ::  1   2   3   4   5   6   7

ขอเชิญทดลองอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ GALE-EBOOKS ..? อ่านต่อ

ขอเชิญอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks ..? อ่านต่อ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทย พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ E-Books จากสำนักพิมพ์ Cambridge ..? อ่านต่อ

คู่มือการติดตั้ง VPN ..? อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แนวทางการพัฒนาการให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ ..? อ่านต่อ

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Nikkei Asian Review ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา 2561” ..? อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ..? อ่านต่อ

กิจกรรมภาพถ่ายในหัวข้อ Library in My Mind ..? อ่านต่อ

คู่มือการตั้งค่า Wireless ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ..? อ่านต่อ

EBSCO Discovery Service (EDS) สืบค้นหนังสือ บทความ รายงานวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในหน้าจอเดียว ..? อ่านต่อ

คู่มือ, แผ่นพับ แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ..? อ่านต่อ

สมัครเข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุด..สุดหรรษา” ปี 2560 ..? อ่านต่อ

ปิดปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารหอสมุดหลังเก่า) และอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 (อาคารหอสมุดหลังใหม่ ชั้น 1) ..? อ่านต่อ

หน้าที่ ::  1   2   3   4   5   6   7